Till innehåll på sidan

Kemiteknik, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Kemiteknik på KTH ger dig en bred grund inom kemi, kemiteknik och miljöskydd. Du arbetar ofta i projektform med verkliga frågeställningar från näringslivet. Efter examen har du många branscher att välja mellan och kan jobba med allt från läkemedel, livsmedel och färg till vatten- och energifrågor. Många arbetsuppgifter har stark koppling till miljö- och hållbarhetsområden.

Vattenreningsverk.

Viktiga datum

15 mars 2022: Anmälan öppnar
19 april 2022: Anmälan stänger
21 juni 2022: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
12 juli 2022: Antagningsbesked 1
22 juli 2022: Sista svarsdag
28 juli 2022: Antagningsbesked 2
15 augusti 2022: Obligatoriskt upprop
15-27 augusti 2022: Frivilliga mottagningsveckor
Slutet av augusti 2022: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 11%
Fysik 3%
Kemiteknik 41%
Bioteknik 4%
Breddande färdigheter 13%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 20%
Jämför med andra program

Jämför med andra program ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ 

Möjligheter med kemiteknik

Hållbar utveckling är nu mer aktuellt än någonsin. I de stora omvärldsfrågorna kring livsmedelsförsörjning, rent vatten, sjukdomsbekämpning, energiförsörjning och klimat är kunskaper inom kemi och kemiteknik viktiga. På forskningsfronten händer mycket inom dessa områden och här ligger KTH i framkant. Kemiingenjörer har en viktig roll såväl på företag och organisationer som inom akademin för att lösa framtidens utmaningar.

Utbildning

Utbildningens fokus ligger på kemi, kemiteknik och miljöskydd. De valbara kurserna ger dig möjlighet att skapa en egen profil. Du kan inrikta dig mot miljö, energi, bioteknik eller moderna material och även bredda dig genom kurser i språk, ekonomi, juridik och filosofi. I projektarbeten med verkliga frågeställningar från näringslivet blir du duktig på att driva projekt och lära dig att självständigt hitta och använda den information du behöver.

Årskursbeskrivning år 1-3

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad. Du har möjlighet att börja jobba direkt efter examen, men du får även en bra grund för att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

En kort presentation om Kemiteknik

Medverkande Sara Naumann, programansvarig och Marion Salem, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara på frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

Som högskoleingenjör inom kemiteknik kan du jobba med allt från forskning i laboratoriemiljö till storskalig industriell tillverkning. Läkemedel, livsmedel, papper och färg är några av de branscher där du har goda karriärmöjligheter. Även vatten- och energiverk, myndigheter och konsultbolag behöver kemiingenjörer. Det finns goda möjligheter att hitta jobb inom det fält som intresserar just dig.

Efter examen kan du arbeta på laboratorium, med produktion, kvalitetsfrågor, försäljning eller projektledning. Du har möjlighet att göra karriär som exempelvis produktspecialist, processingenjör, miljökonsult, projektledare eller kvalitets- och miljöchef. Då studenterna på programmet blir duktiga på att planera och leda projekt har de ofta en fördel på arbetsmarknaden.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Kemiteknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Rent vatten och sanitet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. Du lär dig hur kemiteknik kan användas för att komma till nytta för människor och planeten – samt att bidra till en kemiindustri med minskade utsläpp till luft och vatten.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen kombinerar teoretiska moment med många praktiska övningar som laborationer, datorövningar och seminarier. Laborationerna ger ofta en bättre förståelse för teorin och ett värdefullt praktiskt handlag. Under datorövningar och seminarier får du diskutera och lösa uppgifter tillsammans med andra studenter. Ni arbetar ofta i projektform med verkliga frågeställningar från näringslivet.

Programmet är ganska litet med cirka 40 studenter per årskurs, vilket bidrar till bra sammanhållning mellan studenterna – både inom och mellan årskurserna. Även studenter och lärare har en nära och personlig kontakt. Ofta uppstår dialoger under föreläsningar och lektioner.

Lärare berättar: "Kemi grundbult för att lösa globala utmaningar" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Kemiteknik tillhör du Kemisektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Kemisektionens hemsida ​​​​​​​

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augustimånad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier ett år eller en termin, att göra det avslutande examensarbetet på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland. De mest populära destinationerna bland studenter på programmet är England, USA och Japan. Vanligtvis genomför studenterna på programmet utbytesstudier under år tre.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student ​​​​​​​

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration av KTH Campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, så att du får veta det du behöver för att välja rätt.