Hur stor belastning tål brorna?

Publicerad 2018-10-24

I framtiden måste järnvägsbroarna klara mer än idag. Tågresenären ska kunna färdas i 320 kilometer i timmen och ostört kunna dricka en kopp kaffe. Håller broarna för det? Nu finns en helt ny KTH-metod för att testa dem.
KTH Magazine har intervjuat Raid Karoumi, Andreas Andersson och Stefan Trillkott från Institutionen för byggvetenskap.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-24