Till innehåll på sidan

Utställningar och samarbeten

Vi på KTH Biblioteket är stolta över att vara en samskapare och partner i att kommunicera och visa upp den viktiga forskning som pågår på KTH. Biblioteket vill vara en inspirerande plats för interaktion, reflektion, lärande och möten. Vi tror att våra utställningar och evenemang är en viktig del i att uppnå det målet och vi är glada över att våra evenemang brukar vara uppskattade av både studenter, forskare och besökare från allmänheten. 

Detaljer från utställning
Utställningen Fear of an unFAIR planet som visas i Entréhallen under hösten 2023.

Vi arrangerar regelbundet utställningar, föreläsningar och andra evenemang för att sprida kunskap om forskningen som bedrivs på KTH och dess betydelse för samhället. Vi vill bidra till att främja dialogen mellan forskare, studenter och allmänhet och göra forskningen tillgänglig för fler. I en utmanande värld är det viktigt att vi kan skapa hopp och lyfta fram forskning och utbildning som bidrar till att göra världen till en bättre plats. 

Om du är intresserade av att samarbeta med oss för att samskapa en utställning, föreläsning eller annat evenemang är du välkommen att kontakta oss. Vi arbetar tillsammans med dig genom planering, marknadsföring och genomförande av evenemanget. Varje dag besöker drygt 1600 personer vårt vackra bibliotek. Det ger oss en unik möjlighet att tillsammans nå ut med er forskning till en bredare publik och skapa arenor för dialog mellan forskare, studenter och allmänhet.  

Kontakta oss genom att mejla biblioteket@kth.se  med din idé eller lösa tankar kring utställningar eller andra samarbeten. 

På gång just nu

Tidigare evenemang 

Här finns ett axplock på vad vi har anordnat under åren.

TEDxKTH Salon

Vi har anordnat flera olika TEDx-samtal.

Läs mer om våra TEDx.

Utställningen Fear of an unFAIR planet

Under perioden 2 oktober – 11 november 2023 visades utställningen Fear of an unFAIR planet – en utställning som visar vägen till FAIR data och öppen tillgång till forskning.

Utställningen Space Waves and a Tale

Bild från utställningen

I utställningen Space Waves and a Tale  (2022) presenterades delar av Hannes Alfvéns omfattande forskning, hans aktiva samhällsengagemang och inte minst hans skönlitterära verk Sagan om den stora datamaskinen från 1966. Den produceras av projektgruppen för KTH 200 år i samarbete med KTH Biblioteket, Operan The Tale, Avdelningen för Rymd och Plasmafysik och Arkitekturskolan.

Utställningen Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget

Utställningen visades på biblioteket under februari och mars 2023 och baserades på KTH Energiplattforms populärvetenskapliga antologi från 2022. Antologin var skriven av några av Sveriges ledande energiforskare i samarbete med Vetenskap & Allmänhet. Genom utställningen hade plattformen som mål att öka medvetenheten kring den viktiga energifrågan och den kunskap som samlats i antologin.

Läs mer om utställningen om energi

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-11-23