Studera i biblioteket

KTH Biblioteket är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. Vissa av våra tjänster är förbehållna studenter och anställda på KTH, men alla är välkomna att besöka våra bibliotek och studera i våra vackra lokaler.

Studieplatser

Huvudbiblioteket erbjuder många olika studieplatser så du kan välja vad som passar dig.

Olika studieplatser i KTH Biblioteket

Du hittar tysta läsplatser i Norra galleriet och Ångdomen, medan grupp-arbetsplatser finns i bibliotekshallen, Öppna magasinet och Södra och Sydöstra galleriet. De flesta studieplatserna är utrustade med el- och nättuttag för bärbara datorer. Du som är KTH-student har också möjlighet att boka ett av bibliotekets tolv grupprum eller använda ett av våra tre drop-in-grupprum som finns bakom Ångdomen.
 

Interaktiv karta över huvudbiblioteket

Boka grupprum på KTH:s bibliotek

Ta del av bibliotekets besöksregler

Datorer och skrivare 

Två av KTH Bibliotekets lånedatorer

Datorer

På huvudbiblioteket finns flera stationära datorer som kan användas av alla våra besökare. Som student eller anställd loggar du in med ditt KTH-konto. Som övrig besökare kan du få ett gästkonto i informationsdisken mot uppvisande ID-kort. Datortiden för övriga besökare är begränsad till en timme, sedan blir du automatiskt utloggad. 

Se vilka datorer som finns lediga i biblioteket

Om du är student eller anställd och har en egen dator kan du ansluta till KTH:s nätverk via uttag eller Eduroam. Övriga besökare kan få gästkonton till KTH:s nätverk i informationsdisken.

Skrivare

På KTH används KTH-Print. Som student eller anställd kan du skriva ut, skanna och kopiera från din utskriftskvot på bibliotekets skrivare. Vi erbjuder ingen möjliget till kopiering eller utskrift för övriga besökare.

Läsa mer om KTH-Print

Ett av KTH Bibliotekets terminsskåp i Norra galleriet

Förvaringskåp på huvudbiblioteket

Terminsskåp i Norra galleriet

I Norra galleriet finns 20 skåp som kan hyras av KTH-studenter för 400 kronor per termin. Skåpen släpps vid varje terminsstart och det är först till kvarn som gäller.

Låneskåp på plan 1

Skåpen i kapprummet på plan 1 kan kostnadsfritt lånas över dagen. Nycklar till skåpen lånas i informationsdisken mot uppvisande av ditt bibliotekskort eller ID-kort.
 

Kista och Södertälje

Campus i Kista och campus i Södertälje
Campus i Kista och Södertälje

KTH Biblioteket finns också på campus i Kista och Södertälje. I Kista finns en tyst läsesal i biblioteket och i Södertälje finns studieplatser i anslutning till biblioteket.

På biblioteken i Kista och Södertälje hittar du många av våra kursböcker och du har också möjlighet att delta på seminarier eller boka en introduktion till talböcker.

Se alla bibliotekets evenemang

Boka en talboksintroduktion

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-06-02