Till innehåll på sidan

50 miljoner till nytt center för vätgasforskning

Vätgas tankas i en bil.
Projektet PUSH handlar om att framställa, använda och lagra vätgas. Bild: Istockphoto
Publicerad 2020-06-10

Göran Lindbergh, professor i elektrokemi på CBH, har beviljats medel från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för att skapa ett nytt center för forskning kring produktion, användning och lagring av vätgas (PUSH).

– Det är så klart fantastiskt roligt att projektet har beviljats, och jag ser verkligen fram emot att komma igång och möjligheten som nu ges till djupare samarbeten med en massa duktiga forskare, säger Göran Lindbergh.

Projektet handlar om att framställa, använda och lagra vätgas. Forskarna kommer att arbeta med att använda elektrolys för att tillverka vätgas från vatten och förnybar el, omvandling av vätgas i bränsleceller för att generera el i exempelvis fordon och möjligheten att binda vätgasen till organiska molekyler för att underlätta lagring och distribution.

Göran Lindbergh.
Göran Lindbergh, professor i elektrokemi.

– Vi är sju grupper vid fyra universitet (KTH, LU, Chalmers och UmU) och ett forskningsinstitut (RISE) involverade i projektet, och det mesta av medlen kommer att gå till att finansiera doktorander och postdoktorer, säger Göran Lindbergh.

Enligt honom innebär projektet en möjlighet att ta ett samordnat nationellt grepp på forskning om vätgas som energibärare, ett område som bara kommer att växa i betydelse i takt med omställningen av samhället mot större hållbarhet.

PUSH är ett av fyra nya forskningscenter inom speciellt strategiska områden som får bidrag av SSF i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC). Varje center får 50 miljoner kronor.

– Stiftelsen vill bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Vi söker lösningar på några av de mest angelägna problemen kring klimatförändring, energi- och livsmedelsförsörjning samt sjukdomsbekämpning, säger Lars Hultman, vd på SSF, enligt ett pressmeddelande.

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-06-10