Till innehåll på sidan

CBH-student får pris av Svenskt Vatten

Louise Ulveland.
Louise Ulveland. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2022-05-04

Branschorganisationen Svenskt Vatten delar ut pris för Bästa examensarbete inom VA-området. Vinnare i klassen 15 hp är Louise Ulveland från högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik på CBH-skolan. Hon har tittat på hur man på ett snabbt och automatiserat sätt kan mäta algblomning.

Varje år delar Svenskt Vatten ut pris för bästa examensarbete inom VA-området, både för 30 hp och 15 hp. Det gör man för att öka uppmärksamheten och statusen för området vatten och avlopp. Priset utgörs bland annat av ett stipendium på 25 000 respektive 12 500 kronor.

2022 års vinnare i klassen 15 hp är Louise Ulveland frånhögskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik på CBH. Med sitt arbete Feasibility study for the implementation of algae cell monitoring in raw water using an optical sonde at the Görväln drinking-water treatment plant har hon studerat möjligheten att på ett snabbt och automatiserat sätt mäta algblomningen vid Gjörvälnverket i Jakobsberg. 

Algblomning är ett stort problem i Mälaren varje år – ett problem som man räknar med kommer att öka i och med klimatförändringarna. Algblomningen kan ställa till med problem för dricksvattenproducenter när vattnet ska renas. Exempelvis kan algerna täppa igen filtren, som då måste renas oftare.

I sitt projekt har Louise Ulveland tittat på om man kan använda en sensor för att tidigt kunna mäta klorofyllhalten i vattnet genom ett automatiserat system. När man ser att koncentrationen ökar vet man att algblomningen är på gång och kan sätta in de åtgärder som behövs. I dag saknas tillförlitliga metoder för att mäta algblomning.

Det största hotet med algblomning är cyanobakterier, som kan utsöndra olika gifter. Nästa steg i det här skulle vara att kunna mäta just cyanobakterierna, som ju inte bara är en driftfråga för vattenverket utan kan vara farliga för människor och djur.

Louise har i dag tagit sin examen från KTH och är alumn.

Text: Åsa Karsberg

Här kan du lyssna på när Louise själv berättar om sitt examensarbete:

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2022-05-04