Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CBH-studenter utreder vätgasförsörjning till tåg

Tåg på Kinnekullebanan och Erik Östling.
Foto: Västtrafik/Thomas Harrysson/Privat
Publicerad 2021-02-18

Skulle vätgas kunna användas för att driva Kinnekulletåget? Det ville Mariestads kommun ta reda på – och till sin hjälp tog de åtta masterstudenter från CBH-skolan.
– Det har varit väldigt roligt få göra ett projekt där resultatet verkligen kan göra skillnad, säger Erik Östling från programmet Kemiteknik för energi och miljö.

Kinnekullebanan går mellan Gårdsjö och Håkanstorp i Västra Götaland. Sträckan, som 2018 utsågs till Sveriges vackraste tågresa av SJ:s resenärer, är oelektrifierad och loken drivs med diesel. Inom projektet ElectriVillage Mariestad undersöker man om tågen istället skulle kunna drivas på vätgas och hur försörjningen då skulle fungera. Det var här CBH-studenterna i kursen Processdesign för industri och samhälle kom in.

– Vi analyserade hur mycket vätgas som skulle behövas för att ersätta några av tågen, var det var bäst att ha elektrolysörer, tankstationer och förnyelsebar energiproduktion. Ett viktigt villkor var även att systemet skulle vara off-grid, säger Erik Östling.

I studenternas resultat jämförs olika sätt att försörja tågen med grön vätgas via elektrolys från vind eller sol och hur tankstationer ska vara lokaliserade. Produktion på ett ställe kombinerad med tankstation i Hällekis norr om Kinnekulle visade sig vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.

– Resultatet var förvånansvärt bra. Vår systemgräns gick vid att sälja vätgasen till en aktör som kör trafiken och intäkterna handlade därmed om att sälja produkterna vätgas och syrgas. Med våra antaganden resulterade projektet i en vinst på flertalet miljoner, sett över projektets livslängd, säger Erik Östling och fortsätter:

– Jag hoppas att arbetet leder till att projektet kan bli verklighet i framtiden! Det är många delar som behöver klaffa, exempelvis utreda kostnaden för att köpa in vätgaståg och att köra dem. Oavsett vad så visar arbetet att det finns goda möjligheter att producera vätgas på ett ekonomiskt hållbart sätt!

Text: Jon Lindhe

För mer information, kontakta professor Per Alvfors på alvfors@kth.se

ElectriVillage

ElectriVillage är ett modellområde för hållbarutveckling med en kombination av hållbara transportlösningar och energisystem. Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla klimatmål som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och Parisavtalet. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden.

Källa: ElectriVillage-Mariestad