Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ergonomiverktyg från KTH internationellt prisat

Publicerad 2021-05-20

Det KTH-utvecklade verktyget RAMP har spridits i över hundra länder världen över. Nu prisas forskarna bakom verktyget av en av världens mest ansedda tidskrifter i ergonomiområdet.

Det är tidskriften Applied Ergonomics som delar ut priset Best Paper Award 2020 till Linda Rose, universitetslektor vid Avdelningen för ergonomi, och hennes fyra medförfattare för artikeln " The RAMP package for MSD risk management in manual handling – A freely accessible tool, with website and training courses ’’.

Linda Rose, universitetslektor vid Avdelningen för ergonomi på KTH.
Linda Rose, universitetslektor vid Avdelningen för ergonomi på KTH.

Linda Rose, universitetslektor vid Avdelningen för ergonomi på KTH.

Grattis till utmärkelsen! Vad innebär detta för dig och dina kollegor?

– Tidskriften är väl ansedd, och detta pris hjälper till att få en ökad kännedom om och spridning av RAMP-metoden. Förhoppningsvis leder detta till att ännu fler företag börjar använda RAMP-verktyget och att färre blir skadade i jobbet runt om i världen, säger Linda Rose.

RAMP är ett verktyg som används för att bedöma risker för personal att utveckla belastningsskador på arbetsplatser. Dessutom används verktyget för att systematiskt stötta arbetet med att minska samma risker. Linda Rose och hennes kollegor har utvecklat RAMP-verktyget i nära samarbete med användare inom industrin.

Det övergripande målet är att verktyget ska bidra till att förbättra arbetsmiljöer och förhindra skador, främst i form av minskat antal belastningsskador. Belastningsskador kostar det svenska samhället och företagen många miljoner kronor varje år i form av sjukskrivningar.

Informerar om verktyget i flera länder

I RAMP-paketet ingår en egen webbplats, där besökare kan ladda ner RAMP:s verktyg gratis, samt få information om tre onlinekurser som utvecklats som stöd för dem som vill använda verktyget. Hittills har verktyget laddats ner från över 100 länder världen över. Nyligen genomförde Linda Rose en undersökning bland de som laddat ner verktyget de senaste två åren.

– Ungefär hälften av respondenterna hävdar att de kommer från låg- eller medelinkomstländer. Och det är inte bara specialister som laddat ner verktygen, utan många användare har högst gymnasieutbildning. Över 70 procent av de som svarat säger att användandet av RAMP lett till bättre arbetsmiljö och att de ser en högre produktivitet, säger hon.

Den vinnande artikeln

Linda Rose har författat artikeln tillsammans med Jörgen Eklund, Lena Nord Nilsson, Linda Barman och Carl Lind, som alla arbetar på, eller har koppling till, KTH.

Feedback från användare visar att faktumet att RAMP är forskningsbaserat gör att användarna känner en viktig tillit till verktyget. I strategin att sprida RAMP ingår att använda ergonomiavdelningens nätverk, som inkluderar företag och universitet runt om i världen. Det har lett till att Linda Rose och hennes kollegor bland annat kommit i kontakt med myndigheter i flera länder och kunnat informera om metoden.

Nyligen har Linda Rose och hennes kollegor fått pengar till ett nytt projekt, där de tillsammans med företagshälsor implementerar RAMP på fyra industriföretag för att se vilka effekter det ger. Samtidigt pågår ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att vidareutveckla verktyget.

– Den RAMP-version som finns nu är framtagen för arbeten med manuell hantering, där personal exempelvis plockar saker, fyller på maskiner, skjuter och drar. I den kommande versionen ska man även kunna bedöma arbeten där handen använts väldigt mycket, till exempel arbeten bland tandläkare, snickare och köttstyckare, säger hon.

Text: Kenneth Carlsson