Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gel baserad på matavfall kan skydda tjocktarmen

Ett fält med majs.
KTH-forskare har tagit fram en skyddande gel baserad på majsfibrer. Foto: Jesse Gardner, Unsplash
Publicerad 2023-01-23

I global livsmedelsproduktion går en tredjedel av den råvara som används till spillo varje år. Forskare vid KTH har funnit ett nytt användningsområde för den del av maten som annars skulle gå förlorad. Uppfinningen är en gel baserad på majsfibrer som bland annat skulle kunna ingå i mat och skydda tjocktarmen mot inflammationer.

Globalt försvinner cirka 38 procent av allt producerat livsmedel varje år, sett till matens hela livscykel från ax till limpa. Detta är långtifrån hållbart då matavfall står för 8 till 10 procent av utsläppen av växthusgaser.

En skyddande effekt

Forskarna från KTH har tittat närmare på den del som involverar majs. Majs är det största sädesslaget i den globala livsmedelsproduktionen, med 1 200 miljoner ton som framställs årligen. När majs sedans mals vid produktion av olika livsmedel uppstår olika biprodukter som till exempel olösliga fibrer.

Det är dessa fibrer som KTH-forskarna tagit tillvara på. Francisco Javier Vilaplana Domingo, universitetslektor på avdelningen Glykovetenskap vid KTH, berättar att fibrerna passerar människans magsäck opåverkade men kan komma till nytta i tarmarna där de uppvisar prebiotiska egenskaper som gynnar goda bakterier.

 Vi har skapat antioxidantiska hydrogeler genom att använda de här majsfibrerna. I in vitro-studier har vi sedan visat att gelerna har en skyddande effekt på mänskliga tarmceller när det kommer till oxidativ stress, säger Francisco Javier Vilaplana Domingo.

Bioaktiv mat

Hydrogelerna som forskarna framställt skulle även kunna användas för att kunna hjälpa till vid sårläkning. Detta då de skulle motverka oxidativ stress i en tidig fas av inflammation och därmed bidra till läkprocessen. Vidare skulle gelerna kunna vara en ingrediens i bioaktiv mat givet den prebiotiska potentialen, och därmed förbättra maghälsan för människor som behöver det.

Enligt Francisco Javier Vilaplana Domingo har hydrogelerna mycket bra mekanisk stabilitet och textur genom så kallad "enzymatic coupling", egenskaper hos gelen på nanometernivå som studerats i synkrotronljusanläggningen MAX IV-laboratoriet. Enzymatic coupling är en form av biokatalys som använder enzymer för att utföra kemiska reaktioner i mild temperatur utan att använda farliga kemikalier.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Francisco Javier Vilaplana Domingo på 070 - 166 74 17 eller franvila@kth.se.

Publicering

"Hydrogels with protective effects against cellular oxidative stress via enzymatic crosslinking of
feruloylated arabinoxylan from corn fibre", Green Chemistry, doi.org/10.1039/d2gc03331c