Till innehåll på sidan

Hon blir ny föreståndare för NGI

Tuuli Lappalainen.
Foto: Christian Lönnholm/Camilla Breiler, KTH
Publicerad 2021-02-04

KTH och National Genomics Infrastructure, NGI, vid SciLifeLab rekryterar genetikforskaren Tuuli Lappalainen från New York Genome Center som ny föreståndare för NGI.

- Jag är förväntansfull. Forskargemenskapen där är fantastisk – vid SciLifeLab, KTH och på institutionen. Det bedrivs förstklassig forskning inom genomik och genetik och fantastiska metoder och teknologi utvecklas, som för ämnesområdet framåt. Det finns också en större forskargemenskap som är spännande, säger Tuuli Lappalainen.

När hon påbörjar sin tjänst den 15 maj tillträder Tuuli Lappalainen samtidigt en professur vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).

NGI är ett samarbete mellan KTH, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Forskningsinfrastrukturen är en av de största i Europa i sitt slag och ger forskare möjlighet att kartlägga genetisk information i alla organismer genom DNA-sekvensering.

– Jag är lycklig att vi har kunnat attrahera Tuuli Lappalainen till Sverige. Hon är mycket framstående inom sin del av genomiken och har med sig spetskompetens inom ett område som vi i dag saknar på KTH, säger Joakim Lundeberg, professor i genteknologi och nuvarande föreståndare för NGI.

Leder New York Genome Center

Tuuli Lappalainen leder i dag ett forskningslabb vid New York Genome Center och är även lektor vid Columbia University. Hennes forskning är inriktad på genetiska variationer i mänskliga populationer. Syftet är att ta reda på hur genetiska skillnader hos människor kan bidra till olika egenskaper och risk för sjukdom samt kartlägga de cellulära mekanismer som leder fram till dessa samband.

Genetikforskning är en stor trend inom läkemedelsindustrin, både för att utveckla potentiella läkemedelsmål och få grundläggande insikter i molekylära mekanismer för sjukdom och sambandet mellan miljö och genetik. Tuuli Lappalainen är en erfaren forskare med flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter som Nature och Science. Förutom att bedriva forskning i sitt labb har hon samarbetat internationellt med ett brett fält av forskare och haft en stor roll i flera större, internationella konsortier. Hon kommer att behålla kopplingen till New York Genom Center som associerad fakultetsmedlem.

– För mig är kombinationen av att vara professor, driva ett forskningslabb och bedriva akademisk forskning samtidigt som jag förestår NGI ett sätt att bidra till den akademiska världen och även tillhandahålla förstklassiga resurser, särskilt till den svenska genomikgemenskapen, säger Tuuli Lappalainen.

Text: Sabina Fabrizi

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2021-02-04