Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internationellt projekt ska förbättra behandlingen av endometrios

FEMaLe-projektets logga och Jayanth Raghothama.
Jayanth Raghothama. Foto: Privat
Publicerad 2021-03-18

Endometrios drabbar uppskattningsvis 200 miljoner kvinnor runt om i världen. Nu satsar EU på ett stort internationellt forskningsprojekt som syftar till att förbättra behandlingen av och livskvaliteten för dem som drabbas av sjukdomen. Jayanth Raghothama, biträdande lektor i vårdlogistik vid KTH, är en del av projektet.

– Syftet med projektet är i princip att upptäcka endometrios med hjälp av maskininlärningsmetoder. Endometrios förblir vanligtvis oupptäckt eller diagnostiseras mycket sent, vilket leder till många komplikationer, sjukvårdskostnader och förlorad livskvalitet, säger Jayanth Raghothama.

6 miljoner euro i finansiering

Det fyraåriga FEMaLE-projektet (Finding Endometriosis Using Machine Learning) har tilldelats 6 miljoner euro från Horizon 2020-poolen. FEMaLE leds av Århus universitet tillsammans med 15 samarbetande universitet över hela Europa.

– Tanken bakom projektet är att kombinera olika datakällor, i huvudsak patientgenererad data, registerdata och vad vi kallar multiomics-data, för att i grunden utveckla individualiserade insatser. Baserat på detta syftar projektet också till att utveckla ett AG-verktyg (förstärkt verklighet) för att hjälpa till vid operationer av endometrios. I grund och botten ett visualiseringsverktyg som identifierar angripna områden, lesioner och ärrvävnad för kirurgen, säger Jayanth Raghothama.

Förebyggande åtgärder

En del i projektet är att samla in patientrapporterad data om symtom som kan indikera endometrios. Därefter länkas datan till vad som kallas registerinformation (från en större grupp som redan har diagnostiserats) för att utveckla modeller som kommer att flagga symtom som är en möjlig indikation för endometrios. Förhoppningsvis kommer detta att fungera som en förebyggande åtgärder som gör sjukdomen lättare att upptäcka och diagnostisera än i dag.

– Vi ansvarar för några få uppgifter inom detta projekt. Vi kommer att bidra till att generera patientrapporterad data i Sverige och upprätta ett baslinjefrågeformulär så att vi kan identifiera möjliga patienter med endometrios. Detta görs via en mobilapp. Patientrapporterad data kan vara mycket signifikant. Om projektet uppnår sina mål kan det avsevärt förbättra livskvaliteten för många kvinnor. Jag tycker att det är oerhört viktigt forskning, säger Jayanth Raghothama.

Text: Sabina Fabrizi & Jon Lindhe

För mer information, kontakta Jayanth Raghothama på jayanthr@kth.se  eller Sebastiaan Meijer på smeijer@kth.se . Du kan läsa mer om FEMaLE-projektet på endometriosis.org .