Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Linnea Hjelm har alltid varit intresserad av hjärnan

Forskare i labbrock håller upp och tittar på en petriskål.
Linnea Hjelm i labbet på institutionen för proteinvetenskap. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2023-04-11

Linnea Hjelm är nybliven doktor i proteinvetenskap vid KTH. Hennes avhandling handlar om utveckling av nya proteiner som skulle kunna användas som biologiska läkemedel för neurodegenerativa sjukdomar.

– Jag har alltid varit intresserad av hjärnan, hur den fungerar och varför sjukdomar kan uppstå.

Neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom drabbar många människor världen över varje år. 2019 hade över 57 millioner personer en diagnos globalt, och inom 30 år förväntas denna siffra att öka med mer än 300 procent, enligt Linnea Hjelm. I dag finns få potenta behandlingar tillgängliga och det framtida behovet är enormt.

– Sedan i höstas finns de två första biologiska läkemedlen mot Alzheimers sjukdom som verkar på sjukdomsförloppet tillgängliga i USA, vilket är oerhört stort. Dessa läkemedel syftar till att bromsa förloppet vid utvecklingen av Alzheimer. Forskningen som bedrivs här på KTH syftar till att utveckla nya typer av biologiska läkemedel med förmåga att förhindra utvecklingen av sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons, säger Linnea Hjelm.

Neuroner bryts ned

Neurodegenerativa sjukdomar innebär att neuronerna i hjärnan bryts ned och påverkar dess funktion. De nyutvecklade proteinerna som Linnea Hjelm varit med och tagit fram har möjlighet att blockera en skadlig "hopklumpningsprocess" i hjärnan från att ske och skulle därmed kunna användas för att påverka sjukdomsförloppet.

Kvinna som håller en avhandling.
Linnea Hjelm, foto: Jon Lindhe, KTH

– Hjärnan skyddas av en blod–hjärnbarriär som stoppar läkemedel från att komma in. Därför har vi även utvecklat ett annat protein för att "åka snålskjuts" med ett protein för naturlig transport av järn in till hjärnan. På detta sätt kan man möjligtvis öka upptaget och effektiviteten av biologiska läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar.

Komplexa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är i dag fortfarande en sjukdomsgrupp där anledningen till sjukdom inte är helt klarlagd. Flertalet teorier existerar om varför vi får sjukdomarna och vad som orsakar dem men inget är helt förstått ännu, enligt Linnea Hjelm. Därmed har det visats sig vara svårt att utveckla läkemedel som väsentligt påverkar sjukdomsförloppet mot denna typ av sjukdom.

– Det kommer i framtiden behövas fler alternativ för behandling av denna sjukdomsgrupp och den utvecklade proteinstrukturen som beskrivs i avhandlingen öppnar upp för ny och vidare utveckling mot detta mål.

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Under mina studier och examensarbete inom bioteknik inom civilingenjörsprogrammet på KTH kom jag i kontakt med proteinvetenskap och hur proteiner kan designas för att behandla sjukdomar. När möjligheten kom att doktorera inom utvecklingen och testningen av en ny proteinstruktur riktad mot neurodegenerativa sjukdomar och transport av biologiska läkemedel in i hjärnan var det ett självklart val.

Text och bild: Jon Lindhe

Publicering

Development of new affinity proteins for neurodegenerative disorders, DiVA, id: diva2:1740804