Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Martin Lawoko – ny professor i träkemi

Martin Lawoko.
Martin Lawoko. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2021-05-03

Vid millennieskiftet påbörjade Martin Lawoko sin doktorandtjänst på KTH. Nu, 21 år senare, har han utsetts till professor i träkemi. Martins forskargrupp ska satsa hårt på grundläggande forskning kring biobaserade material och han vill även uppdatera utbildningen med fokus på hållbarhetsmålen. Dessutom vill Martin Lawoko förbättra utbildningen i länder som saknar resurser.

Hur känns det att bli professor?

– Jag har inte hunnit smälta det ordentligt ännu, men det känns bra!

Martin Lawoko har redan startat sig egen forskargrupp och tanken är att den ska växa. Fokus för gruppen ligger på det stora perspektivet och hur forskningen som bedrivs vid institutionen för Fiber- och polymerteknologi kan bidra till att nå FN:s klimatmål.

– Min forskning går ut på att fraktionera molekyler för att sedan kunna göra biobaserade material. Här vill jag satsa ganska hårt på grundläggande forskning kring egenskaperna hos de material som man får ut, hur de är beroende av molekylernas egenskaper. Sedan finns det många professorer på materialsidan här på KTH som jag samarbetar med. Det är genom samarbeten mellan olika discipliner att vi når hållbarhetsmålen, säger Martin Lawoko.

Uppdaterad utbildning

Martin Lawoko understryker även att forskningen måste förankras i utbildningen och att utbildningsmaterialet uppdateras för att reflektera hållbarhetsmålen. Så att utbildningen speglar dagens problem och utmaningar och studenterna förstår hur angelägen situationen är.

– Det händer rätt mycket nu och det kräver att utbildningen är ständigt uppdaterade. Det är inte enkelt men där måste man satsa. Det är en utmaning som jag ser fram emot att jobba med.

Martin är kursansvarig för masterskursen Bioraffinaderiets kemi som han precis hade uppdaterat när pandemin slog till förra våren.

– När vi skulle lansera kursen och jag såg fram emot att träffa studenterna, då kom corona. Så det blev mycket online undervisning. Men jag tror att blended learning är framtiden; att man har utbildning både på plats och online. Jag tycker att det är bra att man kombinerar utbildningsmiljöer och även expanderar sitt outreach till alla som inte kan vara på plats.

Samarbete med Uganda och USA

Faktum är att Martin Lawoko redan tänker globalt. Han har beviljats tre månaders tjänstledigt för att åka till ett universitet i Uganda för att initiera ett framtida samarbete kring både forskning och utbildning.

– Ett av mina mål är att förbättra utbildningen och forskning i u-länderna. Jag tycker att det är viktigt för att nå klimatmålen. Att man expanderar sin verksamhet och lär folk hur man ska hantera frågan. Då gäller det att man hjälper länder som saknar resurser.

Martin Lawoko är också projekt ledare i ett ny EU-Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) finansierad projekt där Postdoc Elena Subbotina kommer att jobba med hållbara material. Det blir ett samarbete med University of Yale i USA

– Vi kommer att jobba med Prof. Paul Anastas, som är världsledande forskare i Grönkemi. Här kommer fokus att läggas på miljö vanliga synteser, avsluta Martin.

Text: Jon Lindhe

Kontakta Martin Lawoko