Till innehåll på sidan

Ny prefekt vill satsa mer på EU-finansiering

Daniel Söderberg, den nya prefekten på Institutionen för fiber- och polymerteknologi.
Daniel Söderberg är ny prefekt på Institutionen för fiber- och polymerteknologi.
Publicerad 2023-04-11

Från den 1 april är Daniel Söderberg ny prefekt på Institutionen för fiber- och polymerteknologi:

– Jag ser fram emot en dynamisk period och har höga förväntningar på den nya ledningen för KTH.

I fyra år framöver kommer Daniel Söderberg att leda Institutionen för fiber- och polymerteknologi, som består av 130 medarbetare och sju avdelningar.

Uppdraget som prefekt går inte att söka. Efter en process där lärare på institutionen fått ge sin syn på olika kandidater fattade skolchefen det formella beslutet.

Daniel är professor och chef för Avdelningen för fiberprocesser. Han är också föreståndare för Treesearch, den svenska plattformen för samarbete kring forskning om material från skogen.

– En av våra styrkor är att vi fortfarande genomför ingenjörsforskning. Det är forskning där vi kopplar grundläggande förståelse till teknisk nytta, som kan ge bredare användning. Vi vet hur saker egentligen funkar! säger Daniel.

Arbetet som prefekt är på halvtid och innebär ett ansvar för verksamheten på institutionen. Det är andra gången Daniel Söderberg tar sig an ett uppdrag som prefekt. Mellan åren 2016-2018 var han nämligen prefekt på Institutionen för mekanik. Daniel jämför rollen som prefekt med att vara chef på ett företag.

– Studenter på alla nivåer är vår viktigaste produkt. Därför ska vi ha bra lärare och kurser som håller hög kvalitet, men vi har begränsade resurser och tid som måste räcka till mycket. Idag lägger lärarna alldeles för mycket tid på uppgifter som varken har med utbildning eller forskning att göra. Det är en balansgång att få resurserna att räcka till.

Samverka med andra

Vad är det första du kommer att göra som prefekt?

– Jag kommer kontinuerligt att föra en diskussion med avdelningarna vilka behov de har. Vilket stöd vill de ha av mig? Vad kan de bidra med själva?

Har du någon särskild fråga du vill lyfta fram?

– Vi kan bli bättre på att söka EU-medel. Vi behöver samverka med andra, både på institutionen och brett inom KTH, säger Daniel. Detta skulle kunna vara en möjlighet att stärka vår forskningsmiljö och säkerställa att vi har tillgång till moderna karakteriseringsmetoder och en välfungerande och välutrustad instrumentpark.

Andra frågor som engagerar prefekten är forskningsinfrastrukturen och användningen av lokaler, en fråga som är i fokus på hela KTH.

Daniel påminner om det speciella förhållandet att forskarna själva finansierar sin forskning. KTH står för 40 procent av forskarnas löner, resterande 60 procent kommer från externa finansiärer.

– Alla universitet sitter i en rävsax. Allt är underfinansierat och vi behöver få in medel som gör att vi kan finansiera kringtjänster och infrastruktur.

Medarbetarpulsen viktig

Vad blir den största utmaningen?

– Att lyckas skapa en miljö där alla känner sig hemmastadda och har möjlighet att bedriva sin forskning. Som forskare och lärare finns det inte någon reglerad arbetstid. Många jobbar avsevärt mer än mellan 8-17, vilket är okej om man känner att man själv kan påverka balansen. Tappar man den kontrollen är det inte okej.

Daniel understryker att det är viktigt att alla svarar på Medarbetarpulsen.

– Vi behöver höja svarsfrekvensen. Undersökningen fungerar om vi gör den regelbundet och kan följa utvecklingen. Alla behöver svara, både de som är nöjda med hur allt fungerar och de som vill se en förändring.

Text: Leena Höijer

Läs mer om Daniel Söderbergs forskning

Läs mer om forskningsinfrastrukturer på KTH

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2023-04-11