Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt forskningscenter vill förändra framtidens mat

Två personer utomhus.
Francisco Vilaplana och Rebecka Milestad har arbetat med att starta KTH FOOD under flera års tid. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2023-03-02

KTH FOOD är ett nytt center för forskning kring mat som syftar till att engagera och anpassa utbildning, forskning och samverkan vid KTH mot ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem.
– Livsmedelssystem har en enorm inverkan på miljön. Vi vet att de i hög grad bidrar till utsläpp av växthusgaser, vattenanvändning och minskningen av den biologiska mångfalden, säger Francisco Vilaplana, docent vid avdelningen för glykovetenskap och föreståndare för KTH FOOD.

Livsmedelssystemet är den tredje största industrin i Sverige. Då KTH är ett tekniskt universitet med starka band till industrin är det naturligt för KTH:s forskare att vara med och forma innovation och kunskap inom livsmedelssektorn. Livsmedelsproduktionens miljöpåverkan är ett avgörande forskningsområde för KTH FOOD – det andra är hälsa.

– Kopplingen mellan mat och hälsa är mycket viktig och vi vet att näringsval och kost ligger bakom flera vanliga kroniska sjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och fetma. Vi vill mildra, förändra och förbättra sättet mat produceras på, säger Francisco Vilaplana.

Fyra huvudforskningsområden

Det nya centret kommer att engagera forskare från hela KTH som är intresserade av KTH FOOD:s fyra forsknings- och påverkansområden: funktionella livsmedel och hälsa, logistik och konsumtion, hållbar livsmedelsproduktion och cirkulära livsmedelsprocesser. Inledningsvis kommer det att finnas medel för tvärvetenskapliga postdoc-forskningsprojekt och utlysningar kommer att gå ut för teamledare till forskargrupperna inom de fyra områdena.

– Vi vill befolka det här centret med vad vi kallar KTH FOOD-fakulteten, så alla på KTH som forskar om mat eller sådant som kan tillämpas på livsmedelssystem kan bli en KTH FOOD-fakultet, säger vice föreståndare för KTH FOOD Rebecka Milestad och fortsätter:

– Vi utgår från KTH:s kärnkompetenser. Vi är bra på hållbarhet och miljöbedömning, vi är bra på materialvetenskap, digitalisering, industriell förvaltning och life science. Det finns många tvärgående teman i relation till dessa områden som är matrelaterade som vi kan anpassa tillsammans.

Innovationsnod för livsmedelsteknik

Det långsiktiga målet är att attrahera även externa finansiärer och bli ett permanent forskningscentrum som levererar robusta och betydelsefulla forskningsresultat om hur livsmedelssystemet ska förändras och hur framtidens mat ska se ut. Francisco Vilaplana och Rebecka Milestad hoppas kunna positionera KTH som en innovationsnod för food tech i Norden och världen.

– Om man jämför innovationsnivån inom livsmedelssektorn med andra sektorer som pappersindustrin eller IT-sektorn, så är innovationen inom livsmedelssektorn ganska låg i Sverige jämfört med andra länder som Danmark, Irland eller Nederländerna. Så här har vi en så stor potential att verkligen öka innovationsnivån i Sveriges livsmedelsindustri, säger Francisco Vilaplana.

Han och Rebecka Milestad har jobbat länge med projektet och är glada över att centret äntligen är igång.

– Det känns väldigt bra eftersom vi har lagt ner mycket tid på det här under minst fem år. Tid som vi inte har, men vi har lagt den ändå för att vi tycker att det är så spännande och viktigt, säger Rebecka Milestad.

Första evenemanget den 7 mars

Grönsaker.
Foto: Chantal Garnier, Unsplash

KTH FOOD Seminarium den 7 mars

Detta seminarium riktar sig till alla forskare vid KTH med intresse för hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Deltagarna får lära sig mer om KTH FOOD och kan anmäla sitt intresse av att vara affilierade forskare.

Men de timmar de märkbart entusiastiska forskarna har lagt ner har uppenbarligen gett resultat. Enligt Rebecka och Francisco har de redan märkt av ett stort intresse från externa finansiärer, olika företag, civilsamhället och kommuner i Stockholmsregionen. Nu behöver KTH FOOD deltagare och vid ett seminarium den 7 mars hoppas de kunna engagera forskare och doktorander från hela KTH.

– Vi startar ett forskningscenter för att i grunden katalysera forskning med hög effekt inom dessa områden, men nu behöver forskarna greppa taktpinnen och testa sina idéer och metoder inom centret och driver det framåt, säger Francisco Vilaplana.

Rebecka Milestad tillägger att KTH FOOD är en fantastisk möjlighet för KTH-forskare att gå samman och hitta nya medel. Att driva livsmedelsforskningen framåt är också nödvändigt för att KTH ska klara hållbarhetsmålen.

– Om KTH ska vara ett världsledande universitet inom hållbar utveckling måste vi inkludera livsmedelssektorn i vår forskning eftersom det är en så stor del av de miljö- och hållbarhetsfrågor som vi har idag, säger Rebecka Milestad.

Text: Jon Lindhe

Läs mer om centret på KTH FOOD  eller kontakta Francisco Vilaplana  eller Rebecka Milestad .

Livsmedelssystem

Ett livsmedelssystem är en komplex väv av alla delar (miljö, människor, insatsvaror, processer, infrastruktur, institutioner, mm) och aktiviteter som berör maten vi äter (produktion, förädling, distribution, handel, beredning, konsumtion, avfallshantering), samt resultatet av dessa aktiviteter, inklusive påverkan på miljö och hälsa. Ett livsmedelssystem innefattar olika sorters aktörer, såsom primärproducenter, tillverkare, återförsäljare, konsumenter, myndigheter med flera.