Till innehåll på sidan

Secil Yilmaz Turan, Bioteknologi

Multifunctional carbohydrate-based soft materials from cereal by-products

Secil Yilmaz Turan.
Publicerad 2021-10-27

I sin avhandling skriver Secil Yilmaz Turan om utvecklingen av nya material ur biprodukter från jordbruket.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning handlar om att utveckla nya, multifunktionella material ur biprodukter från jordbruket såsom vete och majskli. Dessa sidoströmmar används för tillfället inte i sin fulla potential och används mest till djurfoder. Med denna forskning värderar vi deras värdefulla ingredienser för att skapa nya material för mänsklig konsumtion.

Vilka tillämpningar kan detta leda till?

– Vi tillverkade filmer och geler som kan användas i olika tillämpningar. Filmerna vi tillverkade av kli från sädesslag har antioxiderande egenskaper och kan användas som aktiva livsmedelsförpackningar i form av filmer och beläggningar. Dessa filmer kan skydda livsmedelsprodukter från oxidation, en process som orsakar matförsämring. Gelerna kan å andra sidan användas som gelningsmedel och förtjockningsmedel i mat och även i kosmetiska produkter som förnybara alternativ. De kan dessutom användas som ingredienser i mervärdesmat eftersom de har prebiotiska egenskaper.

Vilken påverkan kan detta ha på samhället?

– Vi upplever en övergång till ett samhälle som gradvis ägnar allt större uppmärksamhet åt hälsa och hållbarhet. Materialen vi utvecklat kommer att hjälpa oss öka fiberinnehållet i vår diet och på lång sikt potentiellt förbättra tarmhälsan och även ersätta oljebaserade förpackningsmaterial.

Hur blev du intresserad av detta ämne?

– Min masteruppsats handlade om att utveckla stärkelsebaserade, biologiskt nedbrytbara livsmedelsförpackningsmaterial. Medan jag arbetade i det projektet började jag tänka på att använda biprodukter från livsmedel eller avfall till sådana material, istället för själva livsmedlet. Jag tänkte att på det sätter kan vi få användning av underutnyttjade jordbruksfraktioner och bidra till den cirkulära ekonomin i ett helhetsperspektiv.

Text: Sabina Fabrizi

Läs mer: "Multifunctional carbohydrate-based soft materials from cereal by-products", diva2:1600181

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2021-10-27