Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teng Wang, Neuronik

Electroosmosis based treatment approach for cerebral edema

Teng Wang
Publicerad 2021-09-22

Teng Wang försvarade sin avhandling "Electroosmosis based treatment approach for cerebral edema" den 20 september 2021. Hans forskning har redan uppmärksammats och han har varit på omslaget på två tidskrifter i september, Acta Neurochirurgica och IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

– Hjärnödem är ett tillstånd som får vätska att ansamlas i hjärnan. Vätskan ökar trycket inuti skallen vilket gör att blodflödet till hjärnan begränsas. Blodet transporterar syre till hjärnan, som behöver syre för att fungera. Syrebristen kan skada hjärncellerna och till och med orsaka att de dör. Hjärnödem är därför ett livshotande tillstånd som kan orsakas av till exempel en stroke, en hjärntumör eller en traumatisk hjärnskada till följd av skallskada, förklarar Teng Wang.

Vad har ni kommit fram till?

– Hittills har man inte haft någon effektiv behandling av hjärnödem, men vi har utvecklat en ny behandling som driver vätskan ur hjärnparenkymet – det vi brukar kalla den funktionella delen av hjärnan. Det gör man genom att applicera en extern likström med hjälp av hjärnans elektroosmotiska egenskap. Överskottsvätskan drivs från ödemområdet längs den elektriska strömningsriktningen från anod till katod till delar av hjärnan där den kan absorberas.

Teng Wang gjorde sin master vid Shandonguniversitetet i Kina. Hans masteruppsats handlade om att förbättra biokompabiliteten hos biomedicinska material, bland annat de implantat som används till patienter som behandlas med dekompressiv kraniektomi, det vill säga när en bit av skallbenet avlägsnas för att minska trycket. Hans handledare på universitetet i Shandong tipsade honom om doktorandtjänsten och rekommenderade honom till Xiaogai Li, lektor och docent på KTH.

– Vi har undersökt hur effektiv behandlingen är för tre typiska varianter av hjärnödem och för olika åldersgrupper. Då har vi sett att överskottsvätskan kan drivas ut från ödemområden genom att man utformar personliga elektrodkonfigurationer. Den här metoden kan utvecklas till en ny och självständig behandling eller som ett komplement till traditionella behandlingar av hjärnödem.

Kommer du att fortsätta att forska?

– Ja, jag kommer att fortsätta min forskning här på KTH. Vi tror att vår metod har viktiga kliniska konsekvenser för patienter med hjärnödem och vi har just tagit ett steg mot att teoretiskt bekräfta att metoden är genomförbar. Nästa steg är djurförsök.