News

  • Danielsson och Laurell ledamöter i IVA

    Published Feb 13, 2018

    Mats Danielsson, Institutionen för Fysik och Fredrik Laurell, Institutionen för Tillämpad fysik, är bland de 18 personer från akademi och näringsliv s...

    Read the article