Till innehåll på sidan

Sandra Thengius – jobbar för en hållbar energiomställning

Sandra Thengius var till en början tveksam till elbranschen, men under studietiden på KTH kände hon att hon hittat helt rätt. Nu jobbar hon med att möjliggöra Sveriges energiomställning och bidrar till en mer hållbar framtid.

Sandra Thengius.

FAKTA OM SANDRA

Namn: Sandra Thengius

Jobb: Teknikspecialist på Svenska kraftnät

Intervju med Sandra Thengius, teknikspecialist på Svenska kraftnät

Hur fick du upp ögonen för energi och miljöutbildningen på KTH?

– Jag har alltid haft lätt för matte och naturämnen i grundskolan och under gymnasiet började jag intressera mig för biologi och klimatfrågor. När jag sedan valde utbildning så kändes energi och miljö som en perfekt blandning av det jag var bra på och det jag brann för. Under mastern fick man sedan välja vilken inriktning man ville fokusera på och jag var då helt inställd på att jag skulle läsa mer om miljöpolicys och vatten. Inriktningen Elkraftteknik var till en början helt uteslutet eftersom jag visste hur mansdominerad branschen var, men när jag började förstå hur beroende vi är av hållbar elförsörjning så kändes det plötsligt helt rätt.

Har du haft någon förebild som inspirerat dig under tiden?

– Mitt första sommarjobb på ett teknikkonsultföretag fick jag tack vare att jag haft sporadisk kontakt med deras energichef sedan tidigare. Hon var den första kvinnan på en ledarposition jag stött på i branschen och hennes driv inspirerade verkligen mig att fortsätta. Det blir så tydligt hur viktig representation är i ett sådant läge. Tack och lov känns som att saker håller på att hända. Även om kvinnor fortfarande är i minoritet i elbranschen så finns det idag fler kvinnor i VD-roller än vad det gjorde för bara ett par år sedan. Idag är det självklart för många arbetsgivare i branschen att rekrytera bredare, behovet av nya ingenjörer inom energi och elektronik växer och det är stor konkurrens om nya medarbetare.

Vad är Kraftkvinnorna?

– Kraftkvinnorna är ett nätverk som syftar till att synliggöra kvinnor inom energibranschen och lyfta kvinnliga förebilder. De kartlägger och synliggör hur könsfördelningen i elbranschen ser ut. Att visa på de utmaningar som finns, så som de gör, är otroligt viktigt. Kraftkvinnorna marknadsför även lediga tjänster och fungerar som forum för att lyfta frågor som man kanske annars tycker är jobbiga att ställa på sin arbetsplats.

Varför är det viktigt med mer mångfald i branschen?

– Framtiden ska spegla våra värderingar, och då blir det viktigt att vi får in olika typer av synsätt och åsikter. Ökad mångfald på arbetsplatser och i ledningsgrupper ger bättre förutsättningar för branschen att utvecklas och lyckas. På min nuvarande arbetsplats arbetar vi med att bygga ut elnätet och då möter vi många olika människor som berörs av våra projekt. För att då förstå hur det påverkar olika målgrupper och individer behövs personer med olika typer av erfarenhet och bakgrund. Sedan är det även centralt ur ett arbetsmiljöperspektiv, till exempel så är det oerhört viktigt att det finns ordentlig skyddsutrustning anpassad även för kvinnor för att förebygga skador och olyckor.

Hur får du jobba med ditt miljöintresse på din nuvarande anställning?

– Först och främst så möjliggör vi energiomställningen och är med i arbetet för att samhället, transporter och industrier ska kunna elektrifieras allt mer. Just nu kommer 40 % av den energin vi använder från icke förnybara källor och 2040 ska den siffran vara noll %. Det är ett ambitiöst mål som kräver att vi som jobbar med den här typen av frågor fortsätter utveckla nya lösningar. Just nu jobbar jag med högspänd likströmsöverföring vilket innebär att man överför el på långa avstånd samtidigt som man undviker höga energiförluster. Den typen av lösningar gör det exempelvis möjligt att skicka el länder emellan på ett mer hållbart och effektivt sätt.

Vad skulle du säga till någon som vill plugga en ingenjörsutbildning?

– Jag tycker man ska vara så öppen man bara kan och våga testa. Jag hade massor av förutfattade meningar om elbranschen men när jag la dem åt sidan insåg jag att det var exakt det här jag ville hålla på med. Utgå inte från att “det här är inte för mig” innan du har testat. Det finns initiativ som Tekniksprånget där man får göra praktik på teknikföretag för att känna efter lite. Jag tror även starkt på att hitta personer som inspirerar dig. Lina Bertling Tjernberg som är en supercool professor i elsystem blev till exempel en sådan person för mig och fick mig att känna att jag verkligen hittat rätt.

Läs fler intervjuer

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Fill the Gap
Senast ändrad: 2021-12-09