Institutionen för fastigheter och byggande

Landets ledande akademiska miljö för forskning och utbildning inom juridik, ekonomi, management, finansiering och geodesi med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.
Vi utbildar mark- & fastighetsjurister, fastighetsutvecklare, mäklare, fastighetsekonomer, byggprojektledare samt geodeter.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-04-27