Institutionen för Fastigheter och byggande

Landets ledande akademiska miljö för forskning och utbildning inom juridik, ekonomi, management, finansiering och geodesi med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.
Vi utbildar mark- & fastighetsjurister, fastighetsutvecklare, mäklare, fastighetsekonomer, byggprojektledare samt geodeter.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Nyheter

  • Kommer klimatkrav vid upphandling vara lösningen för koldioxidminskning i infrastrukturprojekt?
    9 jul 2019
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2019-10-17