Till innehåll på sidan

Vinnovastöd till litet projekt med stor potential

Lastbil i landskap
Renovering är en av de inre cirklarna inom den cirkulära ekonomin. Det skapar balans mellan hög grad av värdeåtervinning och acceptans för produkternas andra liv. Foto: Scania.
Publicerad 2023-09-28

I september 2023 startade en studie kring möjligheten att integrera renoverade växellådor i produktionslinjen för nya lastbilar. Projektet, som involverar KTH, Scania och Scandinavian Transmission Service AB, ska studera tekniska, juridiska och kundorienterade perspektiv som påverkar genomförbarheten.

Farazee Asif, biträdande professor och docent vid institutionen för industriell produktion, är projektledare.

– Övergången till en cirkulär ekonomi (CE) har blivit ofrånkomligt för att mildra de utmaningar som resursbrist och prisvolatilitet utgör, samt för att minimera klimat- och miljöpåverkan. För att nå cirkularitet måste dock renoveringsgraden inom alla sektorer öka med hjälp av integrering av renoverade delar i nyproduktion, säger Farazee Asif.

Trots att renovering anses vara framgångsrikt ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel, är renoveringsgraden (förhållandet mellan renovering och nyproduktion) endast 1,9 procent i EU. En siffra som skulle öka i takt med att andelen integrerade renoverade delar i nya produkter också ökade. Det finns dock flera utmaningar relaterade till tekniska såväl som juridiska aspekter samt kundacceptans.

Projektet syftar därför till att generera ny kunskap genom att testa hypotesen att integrering av renoverade växellådor i produktionslinjen för nya lastbilar är tekniskt möjligt och juridiskt tillåtet, samtidigt som standarder för till exempel säkerhet, tillförlitlighet och kundacceptans, uppfylls på samma sätt som för en nyproducerad växellåda.

– En sådan integration är avgörande för att skala upp cirkulariteten inom tillverkningssektorn och nå den fulla potentialen hos cirkulär ekonomi. Om hypotesen visar sig vara sann kan detta vara helt avgörande för tillverkare som vill bli cirkulära, säger Farazee Asif.

Projektet för samman två viktiga aktörer i värdekedjan – tillverkaren Scania och renoveringsföretaget Scandinavian Transmission Service AB – med stöd av forskarteamet vid KTH, som har expertis inom implementering av cirkulära tillverkningssystem. En konstellation som ger projektet både stark vetenskaplig grund och industriell förankring.

Läs mer om projektet på Vinnovas webbplats: Genomförbarhetsstudie av cirkulära flöden av renoverade växellådor för nyproduktion av lastbilar (iReGear)

Projektkontakt:

Innehållsansvarig:Alexandra Von Kern
Tillhör: Institutionen för produktionsutveckling
Senast ändrad: 2023-09-28