Beställ/föreslå material

Här beställer du material för inköp, inlån från andra bibliotek eller från KTH Bibliotekets magasin. För att kunna beställa behöver du vara registrerad som användare i bibliotekssystemet. Kontrollera också gärna att vi inte redan har det du söker – enklast via bibliotekets söktjänst Primo. Din beställning hanteras så här:

Böcker
Biblioteket köper i huvudsak in på förslag från anställda vid KTH. Till studenter köps kurslitteratur. Om boken finns i elektronisk form så köper vi en sådan version. Om boken inte finns i elektroniskt så köper vi eller lånar in i tryckt format. För KTH-studenter gäller följande: om boken finns på ett bibliotek i Stockholmsområdet så vänder du dig dit för lån. Om boken endast finns utanför Stockholmsområdet så lånar vi in den till dig.

Artiklar
Artiklar skickas per post till den adress som finns registrerad på ditt bibliotekskonto.

Läs mer om boklån från andra bibliotek och artikelkopior.

Andra bibliotek som vill beställa material från KTH Biblioteket kan mejla in sin beställning till ask-kthb@kth.se.

Jag vill beställa *
 
 
 
 
Detaljer om materialet *
Titel*
Författare*
År
ISBN
Upplaga
Volym/Del
Detaljer om materialet *
Titel*
Författare
Tidskrift*
År
Volym/Del
Nummer
Sidor
ISSN
DOI
Detaljer om materialet *
Kapitlets titel*
Författare
Bokens titel*
Sidor
År
ISBN
Volym/Del
Upplaga
Detaljer om materialet *
Titel*
Meddelande till biblioteket
Hämtas i: *
 
Jag är *
Boklån inom Norden avgiftsfria - artiklar/kopior 80-150 kr/styck. Prislista
Boklån och artiklar/kopior avgiftsfria.
Boklån och artiklar/kopior avgiftsbelagda. Prislista
Endast beställning från bibliotekets magasin.
Tillhörighet på KTH *
 
 
 
 
 
 
 
Användarnamn *
 
Bocka inte för om du vill att vi hör av oss i förväg om beställningen skulle innebära några kostnader.
 
Till sidans topp