Till innehåll på sidan

Kurser vid institutionen för lärande

Lärande på KTH erbjuder både poänggivande och icke poänggivande kurser för allt från förskolebarn och ungdomar till pedagoger och doktorander i olika varianter; nätbaserade, helgkurser eller som uppdragsutbildning.

Nätbaserade kurser

Kurser på förberedande och grundnivå inom matematik, programmering, kommunikationsdesign och fysik.

Resurscentrum för nätundervisning (RCN)

Doktorandkurser i lärande

Forskarutbildningskurser i lärande

Kurser i högskolepedagogik

Kurser i Högskolepedagogik för KTH:s anställda och doktorander

Fortbildningskurser för pedagoger och lärare

Fortbildningar för pedagoger och lärare med teman inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik för grundskolan och gymnasiet.

Lärarfortbildningar på Vetenskapens Hus

Om du har lärarexamen men saknar ämneskunskaper erbjuder KTH uppdragsutbildningar inom Lärarlyftet II och en fortbildningskurs.

Grundläggande programmering för lärare åk 7-9 (7,5 hp)  teknisk- eller matematikdidaktisk inriktning.

Kurser i språk och kommunikation

Språk och kommunikation på KTH erbjuder kurser i olika språk, kommunikation, retorik, interkulturell kompetens och akademiskt skrivande inte bara för KTH:s studenter och anställda. Då många kurser ges på kvällstid eller distans, är det genom uppdragsutbildning möjligt för andra yrkesverksamma att delta.

För programstudenter

För internationella master- och utbytesstudenter

För anställda/doktorander

För yrkesverksamma

Kurser för skolungdomar och barn

Skolprogram för elever på grundskolan och gymnasiet erbjuds på Vetenskapens Hus inom naturvetenskap, teknik och matematik. De handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet som verkar som förebilder för de besökande eleverna när de beskriver sin egen utbildning och berättar om livet som student. Alla skolprogrammen följer läroplanen.

Skolprogram för elevgrupper från grundskolan och gymnasiet

Kurser för barn och unga ges på helger och sommarlov. Deltagarna får upptäcka hur spännande och viktigt det är med naturvetenskap, teknik och matematik genom hands-on aktiviteter. Kurserna handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet.

Upptäckarkurs 6-9 år

Helgkurs 6-12 år

Helgkurs 13-16 år

Sommarkurs för tjejer 11-15 år

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-02-24