Till innehåll på sidan

Riksidrottsuniversitetet

KTH är ett Riksidrottsuniversitet (RIU) tillsammans med gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och bildar RIU-Stockholm. På KTH ska det vara möjligt att samtidigt både studera och elitidrotta. På KTH bedrivs också världsledande forskning inom många teknikområden som är intressant för svensk idrott.

RIU-Stockholm (KTH+GIH)

KTH bildar tillsammans med GIH ett av Sveriges fem Riksidrottsuniversitet (RIU). De övriga är Umeå Universitet, Chalmers tillsammans med Göteborgs Universitet, Mitthögskolan, Halmstad högskola tillsammans med Malmö högskola.

Som ett RIU har KTH avtalat med Riksidrottsförbundet (RF) om att försöka optimera möjligheterna för elitidrottande studenter att kombinera en elitsatsning med högskolestudier; dvs att möjliggöra dubbla karriärer. Vidare vill KTH också synliggöra och utveckla vår idrottsrelevanta forskning i ett nära samarbete med idrotten och idrottens behov.

Kombinera elitidrott och högskolestudier

Du som är landslagsidrottare, potentiell landslagsidrottare eller spelar i högsta ligan och är student på KTH får ett professionellt stöd i form av studieanpassning, karriärvägledning och ett omfattande idrottsrelaterat stöd med hjälp GIH.

Kombinera elitidrott och studier på KTH

Utbildning i teknik och idrottsvetenskap

Materprogrammet ”Sports Technology” är ett utbildningsprogram med teknik och idrottsvetenskap som bas och med målet att med hjälp av teknik förbättra förutsättningarna för goda elitidrottsprestationer och bättre hälsa. Programmet ges i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Merparten av programmets kurser är också tillgängliga som valbara kurser för alla KTH:s studenter.

Masterprogram i idrottsteknologi (Sports Technology)

Forskning som främjar svensk idrott

På KTH bedrivs idag världsledande forskning inom många teknikområden som är eller kan bli intressanta för svensk idrott. Vår forskning vill öka kunskapen om vad som krävs och vad som kan och behöver mätas för att få en så bra prestationsutveckling som möjligt.