Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Klimatramverket

Lärosäten i samverkan för klimatet. Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Klimatramverket är ett ramverk för lärosätesspecifika klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden att nå det så kallade 1,5-gradersmålet.

Universitet och högskolor anslutna till Klimatramverket

 • Beckmans Designhögskola
 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköpings University
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Newmaninstitutet
 • Röda korsets högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro teologiska högskola
 • Örebro universitet

Lärosäten i samverkan för klimatet 

37 universitet och högskolor har anslutit sig till Klimatramverket. Under hösten 2019 har dessa tagit fram individella klimatstrategier för implementering.

Lärosätena har en viktig uppgift att bidra genom utbildning och forskning, men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egna verksamheten. De lärosäten som undertecknat ramverket ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

Arbetet fortsätter i nystartat klimatnätverk

Majoriteten av svenska universitet och högskolor anslöt sig 2019 till ramverket, som var ett initiativ från Chalmers och KTH. Sedan 2021 har SUHF:s expertgrupp för samverkan tagit över ansvaret, där arbetet nu fortsätter i ett nätverk där alla lärosäten som är i medlemmar i SUHF finns med. En värdkonstellation, som koordineras av SLU, kommer att driva på och utveckla aktiviteter inom klimatnätverket. Till stöd finns bland annat en exempelsamling som beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn och exempel på åtgärder.

Läs mer om det fortsatta arbetet inom klimatnätverket på SLU:s webbplats

Exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete (pdf)

Kontakta Lärosätenas klimatnätverk för mer information:

Johanna Sennmark, ordförande: johanna.sennmark@slu.se

KTH:s klimatarbete

KTH:s klimatarbete

Ambitionen är att KTH ska bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden såsom Parisavtalet, Agenda 2030, och Sveriges energi- och klimatmål. Framtagandet av klimatmål och åtgärder för KTH syftar till att driva arbete för att minska den egna klimatpåverkan samt att KTH:s kärnverksamhet ska bidra till att samhället når uppsätta mål.

Vårt ansvar

Klimatmålen och åtgärderna berör KTH:s anställda och studenter, men även KTH:s fastighetsägare, samarbetspartners, finansiärer och andra externa partners kan komma att påverkas.

KTH:s klimatmål 2021-2045