Till innehåll på sidan

Klimatramverket

Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Klimatramverket är ett ramverk för lärosätesspecifika klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden att nå det så kallade 1,5-gradersmålet.

Universitet och högskolor anslutna till Klimatramverket

 • Beckmans Designhögskola
 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköpings University
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Newmaninstitutet
 • Röda korsets högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro teologiska högskola
 • Örebro universitet

Universitet och högskolor har en central roll 

37 universitet och högskolor har anslutit sig till Klimatramverket. Under hösten 2019 har dessa tagit fram individella klimatstrategier för implementering.

Lärosätena har en viktig uppgift att bidra genom utbildning och forskning, men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egna verksamheten. De lärosäten som undertecknat ramverket ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

KTH:s klimatmål 2021-2045

Kontakt

Kontakta arbetsgruppen för Klimatramverket för mer information:


Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers, fredrik.horstedt@chalmers.se
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef, KTH, krvo@kth.se