Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anders Friberg

Professor i datalogi med inriktning musikkommunikation

Forskningen om musikalisk kommunikation verkar i gränsområdet av psykologi, musikvetenskap och teknologi. En huvudinriktning i Anders Fribergs forskning är studier av musikutförande, det vill säga att förstå och modellera hur musiker kommunicerar olika uttryck genom sitt instrument. I det unika datorprogrammet "KTH rule system for music performance" har forskargruppen samlat principer för att kommunicera såväl den musikaliska strukturen som den känslomässiga intentionen. De har också utvecklat mjukvara som kan styra ett musikutförande i realtid vilket har öppnat upp för olika interaktiva tillämningar.
En annan huvudinriktning är att förstå mer i detalj hur lyssnare avkodar den musikaliska signalen. Fribergs forskargrupp jobbar med en modell där man testar en ny typ av perceptuella särdrag i den musikaliska signalen för att beskriva hur lyssnare upplever musik. I detta arbete utvecklas analysmodeller som tar fram perceptuellt relevanta parametrar ut ljudfiler. Målet är att dessa parametrar ska kunna användas för att till exempel förutse det känslomässiga uttrycket i musiken.
Forskningen hör till områdena Music Information Retrieval och Sound and Music Computing och är relevant för tillämpningar inom exempelvis musikdistribution, som Spotify och Apple music, samt musikproduktion.

Anders Friberg
Ann Cornell
Antonius van Maris
Arnold Neville Pears
Benoit Baudry
Carina Lagergren
Christer Fuglesang
Christina Divne
Dimos Dimarogonas
Hans Edin
Henrik Boström
Jean-Marc Battini
Magnus Wiktorsson
Martin Monperrus
Michael Malkoch
Monica Bellgran
Nicole Kringos
Panagiotis Papadimitratos
Torbjörn Gräslund
Yusak Octavius Susilo