Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amir Rashid

Professor inom tillverkningsprocessernas teori och management.

I dag har tillverkningsindustrin en nyckelroll i den globala ekonomin. Samtidigt har den en stor påverkan på vår miljö. Amir Rashids forskning inom industriella processer och system fokuserar på de utmaningar det innebär att utveckla produktiviteten och konkurrenskraften hos industrin, utan att öka dess miljöpåverkan. Målet är att minimera avfall och koldioxidutsläpp, samt utsläpp av gifter i avloppsvattnet, samtidigt som behovet av råmaterial och vatten ska minskas. Något som kräver innovationer inom både processer och system. På processnivån handlar det om ständiga förbättringar för att öka produktiviteten, kvaliteten och minska kostnaderna. Samtidigt som energianvändning minskas tillsammans med behovet av olika metallbearbetningsvätskor och råmaterial. På systemnivån behöver man säkerställa att förbättringarna som görs på den lägre nivån görs ur ett livscykelperspektiv och inte flyttar problemen vidare till en högre
nivå eller dimension och ger försämringar av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga prestanda. Bland utmaningarna finns inte bara optimeringen av befintliga system och processer utan även den ännu viktigare utvecklingen av nya. All optimering och nyutveckling måste göra utifrån samtidiga hänsyn till såväl tekniska och ekonomiska som miljömässiga aspekter, vilket försvårar arbetet. Amir Rashid bedriver även forskning inom cirkulär ekonomi med målet att minska miljöpåverkan och resursanvändning, samt eliminera avfall genom innovativa former av resursåtervinning och återanvändning.

Aman Russom
Amir Rashid
Andris Vaivads
Anna Finne Wistrand
Artem Kulachenko
Berk Hess
Carlo Fischione
Carlota Canalias
Jonas Weissenrieder
Lars Geschwind
Matti Kaulio
Petter Ögren
Philipp Schlatter
Sonja Buchegger
Tina Karrbom Gustavsson
Tobias Oechtering
Vladimir Vlassov
Zhonghai Lu
Zuheir Barsoum