Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Berk Hess

Professor i teoretisk biofysik.

I dag används simuleringar i allt högre grad för att studera olika molekyler, till exempel proteiner. Att simulera molekylära processer med hjälp av beräkningar ger en högre grad av noggrannhet både i tids- och längdskala än vad som går att få vid traditionella experiment. Inte minst läkemedelsindustrin använder i dag beräkningsmodeller i högre grad än experiment för att utveckla nya läkemedel. I dessa simuleringar är tidsstegen dock extremt korta (ned till femtosekunder), medan de fenomen forskarna vill studera sker i mikro- eller millisekunder, och därför utvecklar forskarna nya samplingsmetoder. Ytterligare ett fält där simuleringar används är vid vätningsprocesser. När en droppe vätska sprider sig över en yta så rör sig de enskilda molekylerna i främsta ledet, i gränslandet mellan vätska och luft. Hur snabbt en droppe sprider sig styrs därför av rörelserna hos de enskilda molekylerna. Ett förlopp som studeras i en nanometerskala. Berk Hess har utvecklat ett stort antal nya algoritmer för att göra dessa simuleringar möjliga. Dessa ingår i dag i simuleringsprogrammet Gromacs som används inom läkemedelsindustrin samt av tusentals forskargrupper i världen.

Aman Russom
Amir Rashid
Andris Vaivads
Anna Finne Wistrand
Artem Kulachenko
Berk Hess
Carlo Fischione
Carlota Canalias
Jonas Weissenrieder
Lars Geschwind
Matti Kaulio
Petter Ögren
Philipp Schlatter
Sonja Buchegger
Tina Karrbom Gustavsson
Tobias Oechtering
Vladimir Vlassov
Zhonghai Lu
Zuheir Barsoum