Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Artem Kulachenko

Professor i hållfasthetslära.

Föreställ dig att du måste ersätta plasten i alla förpackningar med ett förnybart och nedbrytbart material – helst av allt tillverkat i Skandinavien. Om du inte uppfinner något helt nytt material måste valet bli papper, tillverkat av träfibrer. Även om papper är förnybart så har det i dag flera brister som gör att det inte helt kan ersätta plasten. För att konkurrera med plast behövs ett material som är starkare än dagens papper och kan deformeras bättre för att kunna bilda komplexa 3D-former, vilket möjliggör förpackningar med attraktiva geometriska former. Materialet måste också kunna motstå höga temperaturer och hög luftfuktighet. Artem Kulachenko arbetar med metoder som ska möjliggöra framtagandet av papper med dessa egenskaper. Området hållfasthetslära handlar om olika materials förmåga att motstå olika former av belastning. Allt från hur lätt det bryts, sträcks ut eller på annat sätt står emot olika förändringar. Forskarna i Artem Kulachenkos grupp studerar enskilda fibrer och bindningarna mellan olika fibrer i pappret eftersom det är de som ger pappret dess mekaniska egenskaper. Genom att modifiera papprets mikrostruktur tillsammans med de minsta beståndsdelarna fibrerna (fibrillerna), och bindningarna mellan dem, hoppas forskarna skapa nya pappersmaterial som har rätt egenskaper för att bland annat ersätta plast.

Aman Russom
Amir Rashid
Andris Vaivads
Anna Finne Wistrand
Artem Kulachenko
Berk Hess
Carlo Fischione
Carlota Canalias
Jonas Weissenrieder
Lars Geschwind
Matti Kaulio
Petter Ögren
Philipp Schlatter
Sonja Buchegger
Tina Karrbom Gustavsson
Tobias Oechtering
Vladimir Vlassov
Zhonghai Lu
Zuheir Barsoum