Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Petter Ögren

Professor inom datalogi med inriktning mot mobila system och sensorfusion.

Robotar och självkörande fordon är på väg att bli en självklar del av vår vardag, på arbetsplatser, i bostäder och i trafiken. Utvecklingen kräver att systemen som styr dem är säkra, robusta och förutsägbara. Säkra för att inte skada någon, robusta för att utföra sina uppgifter i alla lägen, och förutsägbara för att de ska kunna samarbeta med både människor och andra robotar. Petter Ögrens forskargrupp studerar säkerhet, robusthet och förutsägbarhet hos de beslutssystem som styr robotar och självkörande fordon. Svårigheten är att hitta rätt kombinationer av traditionella reglersystem och artificiell intelligens som ger system som kan hantera oväntade händelser, välja alternativa vägar och ta egna beslut som leder dem till de givna målen. Dessutom behöver systemen skapas så att de blir transparenta nog för att vi människor ska kunna förstå dem och förutse vad de skall göra. I takt med att användandet av självlärande komponenter ökar, som neurala nätverk i AI-system, blir frågor kring säkerhet, robusthet och förutsägbarhet allt viktigare.

Aman Russom
Amir Rashid
Andris Vaivads
Anna Finne Wistrand
Artem Kulachenko
Berk Hess
Carlo Fischione
Carlota Canalias
Jonas Weissenrieder
Lars Geschwind
Matti Kaulio
Petter Ögren
Philipp Schlatter
Sonja Buchegger
Tina Karrbom Gustavsson
Tobias Oechtering
Vladimir Vlassov
Zhonghai Lu
Zuheir Barsoum