Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2022-06-20

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Vicerektor får arbetsmiljöpris

Porträtt på Jan Gulliksen.
Jan Gulliksen.

Jan Gulliksen , professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på KTH har fått 2022 års Levipris. Han belönas med priset för sitt stora engagemang inom arbetsmiljö och digitalisering. Jan Gulliksen har under hela sin forskarkarriär fördjupat sig i digitalisering och digitalt arbete ur ett arbetsmiljöperspektiv och drivit användarcentrerad utveckling av digitala system.

Professor prisas för avfallshantering

Bo Cederwall , professor i kärnfysik, har fått Euratoms innovationspris 2022. Priset uppmärksammar uppfinningen av en ny avbildningsteknik som ska förbättra hanteringen av radioaktivt avfall. Tekniken används för detektion och tredimensionell avbildning av plutonium och andra kärnmaterial. Den lokaliserar kärnmaterial med hjälp av deras korrelerade emission av neutroner och gammastrålar med hög känslighet, även inuti skärmade och slutna behållare. Med hjälp av tekniken, kallad ARCTERIX, förenklas och påskyndas en säker hantering av de stora mängder radioaktivt avfall som finns lagrade runt om i världen innan de kan deponeras i slutförvar. Priset delas ut inom EU-programmet EURATOM.

IT-professor blir hedersdoktor

Porträtt på Kia Kristina Höök.
Kristina Höök.

Kristina Höök , professor i interaktionsdesign, har utsetts till hedersdoktor vid Göteborgs universitet, IT-fakulteten. Hennes arbete med att sätta Sverige på kartan inom människa-datorinteraktion stärker Göteborgs universitets utveckling på området, skriver universitetet i en kommentar till beslutet. Höök är en internationellt erkänd forskare och stod bland annat bakom forskningscentret Mobile Life Centre som drevs under tio år i samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, lärosäten och forskningsinstitut.

Nydisputerade får bidrag för postdok

Tre nydisputerade forskare har fått bidrag från Vetenskapsrådet för att arbeta utomlands som internationell postdok. Forskarna är, inom området naturvetenskap och teknikvetenskap, Filip Samuelsson , som forskar inom astronomi, astrofysik och kosmologi, och Kian Shaker , medicinsk apparatteknik, radiologi och bildbehandling. Inom ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap har Johan Fredrikzon som forskar i teknikhistoria fått bidrag.

Övergång till förnybart prisas

Porträtt på Stefan Stankovic.
Stefan Stankovic.

Stefan Stankovic, som disputerat vid KTH, har fått Svenska Elektro- och Dataingenjörernas Riksförbund Junior Prize för bästa avhandling 2021. Avhandlingen undersöker utmaningarna som kraftsystem står inför i övergången från konventionella till förnybara energikällor. Stankovic analyserar övergången när elproduktionen flyttas från högspänningsnät till underliggande mellanspänningsdistribution och delöverföringssystem, vilket medför många utmaningar.

Forskning för hållbart byggande

Johan Silfwerbrand , professor i brobyggnad, har fått forskningsmedel för projektet Nationellt nätverk för byggautomation. Forskningsprojekt har beviljats finansiering inom ett program med syfte att bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Medlen kommer från Smart Built Environment med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-06-20