Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2020-06-15

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Portträtt av Niclas Roxhed och Jochen Schwenk.
Niclas Roxhed (överst) och Jochen Schwenk.

Masstestning hemma av antikroppar

Forskningsrådet Vinnova ger 2 miljoner i stöd till ett KTH-projekt  lett av forskarna Niclas Roxhed  och Jochen Schwenk  för storskalig testning av antikroppar mot covid-19. Testet görs med hjälp av ett provtagningskit och kan göras hemma och skickas med post för analys. En droppe torkat blod räcker för att mäta antikroppar mot åtta olika sorters virusprotein. Projektet ska utveckla metoder och processer för att kunna hantera stora mängder prover. Testerna riktas mot arbetstagare och kan hjälpa företag och organisationer som drabbats hårt av krisen att på ett säkert sätt snabbt få igång verksamheten igen. KI, Previa och tre mindre bolag samverkar med KTH i projektet. Förhoppningen är att börja göra testerna kommersiellt i november. Efter att projektet avslutas i mars nästa år ska upp till 4 500 tester per dag analyseras.

Studenter undersöker artificiell musik

Masteruppsatser från två studenter vid KTH, Elias Lousseief  och Ulme Wennberg, har belönats med The SAIS Best AI Master Thesis Award.Elias Lousseiefs arbete som publicerats vid 2019 Nordic Sound and Music Computing conference undersöker musikskapande baserat på maskininlärning. Ulme Wennbergs uppsats är inom området Natural Language Processing och har delvis publicerats vid konferensen EMNLP2019.

Forskningssamarbeten med Taiwan

Porträtt av Val Zwiller.
Val Zwiller.

Två forskare vid KTH har fått vardera 10 miljoner i anslag från Stiftelsen för strategisk forskning för samarbeten med taiwanesiska forskare. Göran Stemme , professor i mikro- och nanoteknik, ska inom projektet Skalbara CMOS-Integrerade Nanopor-baserade biosensorer utveckla nanoporer som har en diameter under 3 nanometer i fasta material och som kan tillverkas på ett skalbart sätt. Syftet är att använda nanoporer i arbetet med att diagnostisera sjukdomar som cancer och att stärka framtida läkemedelsutveckling. Val Zwiller , professor i kvantnanofotonik, ska inom projektet Tvådimensionella kvant-optoelektroniska komponenter utveckla industriell produktion av nya material med direkta tillämpningar i nya kommunikationsteknologier.

Prisad för bergmekanik

Amanda Åkerlind, som läst samhällsbyggnadsprogrammet på KTH, har fått Bergmekanikdagens pris för sitt examensarbete inom jord och bergmekanik. Hennes arbete "Elastic properties of the Singö zone from a discrete approach" belönas med diplom och stipendium. Enligt juryn visar exjobbet att den metod som Amanda Åkerlind använder kan vara en framkomlig väg för att uppskatta de elastiska mekaniska egenskaperna för svaghetszoner och bergmassor.

Arkitekturstudier om gröna och sociala miljöer

Porträtt av Jing Jing.
Jing Jing.

Fyra arkitekter vid KTH har fått stipendier från Riksbyggens jubileumsfond Den goda staden. Ett av projekten som belönats, Lindrad ensamhet för bättre och gladare städer, som leds av Jing Jing,  doktorand och Tigran Haas , docent, får 160 000 kronor. Projektet ska genom att i detalj studera den lokala gatumiljön ge svar på hur förtätning kan utformas för att stimulera det sociala livet i grannskapet. Ett annat projekt, Arkitekturstrategier för Stockholms Gröna Kilar, som leds av Hanna Erixon Aalto  och Ania Öst , adjunkter vid KTH, får 200 000 kronor och studerar hur man kan uppnå större samsyn omkring förtätning av byggnader i eller vid grönområden.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-06-15