Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jonny Flodin

Profilbild av Jonny Flodin

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 1, 1TR

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Allmän fastighetsrätt (AI1509), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Allmän fastighetsrätt för fastighetsutvecklare och fastighetsförmedlare (AI1516), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå (AI161X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), examinator | Kurswebb

Fastighetsrätt (AI1517), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Hyres-, bostads- och arrenderätt (AI1521), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Hyres-, bostads- och arrenderätt (AI2519), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Kredit- och obeståndsrätt (AI1512), lärare | Kurswebb

Profilbild av Jonny Flodin

Publikationer

Publikationslista