Skip to main content

Klara Müller

Profile picture of Klara Müller

DOCTORAL STUDENT

Details

Address
TEKNIKRINGEN 74D, plan 5

About me

Jag är doktorand vid avdelningen för historiska studier av vetenskap, teknik och miljö sedan januari 2021 och ingår i projektet Making Universities Matter. Jag är intresserad av vetenskaps-, teknik-, byråkrati- och mediehistoria. Mitt avhandlingsprojekt utforskar humanioras historia och ställer frågor om hur humaniora har bedömts och hur förståelser av vad som är kvalitet inom humaniora har förändrats, i förhållande till exempelvis bibliometriska verktyg och förändrade rutiner för utvärdering.

Sedan tidigare har jag en masterexamen i idé- och lärdomshistoria från Uppsala universitet (2020), och kandidatexamen i idé-och lärdomshistoria (2018) samt mediehistoria (2017) från Lunds universitet. Jag har även studerat arkivvetenskap och litteraturvetenskap, och var under höstterminen 2019 utbytesstudent vid Universiteit Utrecht. I mina tidigare studier har jag framförallt intresserat mig för hur medicinsk kunskap påverkats av nya medieteknologier och förändrade byråkratiska rutiner.


Courses

Swedish Society, Culture and Industry in Historical Perspective (AK1213), teacher | Course web


Profile picture of Klara Müller