Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Peter Hagström

Profilbild av Peter Hagström

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68
0737652370

Om mig

Jag disputerade i mars 2006 på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med avhandlingen "Biomass Potential for Heat, Electricity and Vehicle Fuel in Sweden". På KTH anställdes jag som forskare och universitetsadjunkt i januari 2007 på Institutionen för energiteknik, avdelningen för kraft- och värmeteknologi. 2007-2010 var jag bl.a. biträdande föreståndare för Centrum för hållbar utveckling (CHU), som var en centrumbildning mellan KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet. 2011 blev jag engagerad i InnoEnergys Masterprogram SELECT (Miljövänliga energisystem), och sedan 2017 är jag ansvarig för det masterprogrammet på KTH. Samma år blev jag även ansvarig för kandidatexamensarbeten inom hållbar energiteknik (grundnivå).


Kurser

Energilagringssystem (MJ2419), examinator | Kurswebb

Energiresurser (MJ2498), examinator | Kurswebb

Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv (MJ2414), examinator | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ232X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom kraft- och värmeteknologi, avancerad nivå (MJ233X), examinator, lärare | Kurswebb

Förnybar energi (MJ2411), lärare | Kurswebb

Hållbar energi och hållbar miljö (MJ2418), examinator | Kurswebb

Mikroekonomi och energimarknader (MJ2416), examinator | Kurswebb

Projekt i energisystemanalys (MJ2415), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Projekt inom hållbara energisystem (MJ2527), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Årets integrerade projekt i hållbar energi (MJ2504), examinator | Kurswebb

Profilbild av Peter Hagström

Publikationer

Publikationslista