Hoppa till huvudinnehållet

Mats Nilsson

Profilbild av Mats Nilsson

UNIVERSITETSADJUNKT

Detaljer

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE
INR.LEDARE MEDICINSK TEKNIK

Kurser

Avancerad fysiologi (HL2018), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Avancerad fysiologi, mindre kurs (HL2017), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Digitalteknik (HE1026), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom medicinsk teknik och ekonomi, grundnivå (HT102X), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå (HL101X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå (HL103X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Informationsteknik och ingenjörsmetodik (HF1005), examinator, lärare | Kurswebb

Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter (HL2015), examinator | Kurswebb

Medicin och medicinsk teknik (HL1201), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Medicinsk grundkurs (HL1001), examinator | Kurswebb

Medicinsk teknik, grundkurs (HL1007), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Medicinteknisk utveckling enligt MDR (CM100V), examinator | Kurswebb

Medicinteknisk verksamhet (HL1014), examinator | Kurswebb

Praktikarbete inom medicinsk teknik (HL2037), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Praktikarbete inom medicinsk teknik (HL2039), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik (CM1004), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Strålterapeutisk fysik och biologi (HL2003), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Strålterapi (HL2013), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Teknik i intensivvård och kirurgi (HL1015), examinator | Kurswebb

Profilbild av Mats Nilsson