Hoppa till huvudinnehållet

Vania Ceccato

Profilbild av Vania Ceccato

PROFESSOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10 A

Om mig

Profile in English here.

Vania Ceccato är professor i urban säkerhet på urbana och regionela studier, där hon är koordinator av Säkerhet och trygghet forskningsgrupp (STF) på Urbana och regionala studier, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hon är nationell samordnare av Säkraplatser nätverket och institutionens representant i UN-Habitat SaferCities program.

Vania Ceccato studerar förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet. En inriktning i forskningen handlar om hur stads miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Det kan till exempel handla om arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om mindre förändringar på en otrygg eller brottsdrabbad plats. Forskningen handlar även om säkerhet som ett folkhälsoproblem, i synnerhet kopplingen av kvalitén på den byggda miljön till risker för till exempel fall bland äldre eller självmord. Vania Ceccato undersöker också brott och rädsla utifrån en interaktion av kön, ålder, fysisk och psykologisk förmåga, socioekonomisk status eller andra individuella egenskaper. Hon menar att en persons rätt till säkra offentliga platser är starkt beroende av samhällets normer och strukturer som antingen främjar eller begränsar friheten att röra sig utan hinder eller rädsla: "Inte ’alla’ platser kan planeras för alla men alla måste få plats i en stad som ska kunna kallas hållbar!  Inte i en segregerad stad, utan i en miljö där säkerhet och trygghet är en garanterad mänsklig rättighet".

Brott på tunnelbana2009-2019

Nya böcker! both by Routledge.

Forsknings uppdrag

Trygg stadsmiljö i praktiken:  Visioner, exempel & tips (2019) - rapport 2

Trygg stadsmiljö Teori och praktik (2019) - rapport 1

Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm i ett internationellt perspektiv: En handlingsplan mot sexuella trakasserier och brott i transitmiljöer (2019)

Se alla publikationer här.

Som en del av KTH:s tredje uppgift samordnar Vania Ceccato ett nationellt nätverk (Säkraplatser) som syftar att förbättra kunskapen om situationsbaserad brottsprevention på lokal nivå i Sverige. Se min komplett profil här.

Se även: 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/han-ringar-in-mordaren-med-kartan-som-vapen/

https://www.dn.se/sthlm/unga-kvinnor-anpassar-sin-kladsel-for-att-slippa-sextrakasseras-i-kollektivtrafiken/

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/handlingsplan-mot-sexuella-brott-i-kollektivtrafiken-1.926641

https://m.youtube.com/watch?v=L8oEZ16vFzk

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/att-bygga-trygga-stader-1.890472


Kurser

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AG111X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå (AG212X), examinator | Kurswebb

Kriminologiska teorier för planerare: en läskurs (FAI3302), examinator | Kurswebb

Säkerhet och trygghet i praktiken (AG1168), examinator | Kurswebb

Säkerhet och trygghet i praktiken (AG116V), examinator | Kurswebb

Tillämpad urban och regional analys (AG2130), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design (AG2126), lärare | Kurswebb