Till innehåll på sidan

Att främja trygghet i biblioteksmiljö: En utvärdering av Högdalens modell, Brottsförebyggande rådet - BRÅ, 2020-2021

Bibliotekens miljö har en central roll på människors trygghet. Å en sida handlar det om bibliotekets storlek, design, layout, typ av entré, omnejd och underhåll; och andra sidan handlar det om de sociala interaktioner som pågår där, bland bibliotekets besökare och personal. Om syftet är att främja säkerhet och trygghet i ett bibliotek måste hänsyn tas till både de fysiska och sociala egenskaperna hos den miljön. Det är precis utgångspunkten för Högdalens biblioteks modell. Genom att använda en beprövad metod som anses kunna minska brott och därigenom öka tryggheten har man arbetat systematiskt med olika typer av brott med fokus på situationsbaserad omständigheterna.

Resultaten finns i tre artiklar och en rapport på svenska:

Målet med denna utvärdering är att undersöka effekterna av hur örändringar i den faktiska fysiska miljön tillsammans med förändringar i personalens arbetssätt påverkar säkerhet och trygghet i biblioteket och dess omnejd. Genom att jämföra Högdalens utveckling med andra bibliotek i Stockholmsområdet (som inte har inte genomfört dessa åtgärder) kan vi få en förståelse av varför brott har minskat och trygghet också förbättrats just där.

Idag kan vi redan se en förändring en minskning av brotten ordningsstörning, stöld och skadegörelse som är de vanligaste brotten som förekommer på bibliotek och väldigt sällan hot eller våld. En pilotstudie i Stockholm har visat att en förändring på biblioteksmiljön samt personalens arbetssätt har minskat brott och andra otrygghetsskapande händelserna. Frågan som kvarstår är hur bibliotekets fysiska och sociala miljö påverkar brott och otrygghet hos användarna? Forskning hittills säger lite om huruvida och hur de interna och externa fysiska och sociala miljöerna i dessa anläggningar påverkar brottslighet och säkerhet. Denna studie som finansieras av BR, leds av KTH i samarbete med Stockholms stad.

Resultat

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2024-01-15