Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utvärdering av ljusförhållandenas betydelse för säkerheten och tryggheten i stationsmiljöer: Experiment och virtuell reality-scenarier (VR)

station

I denna studie bedömer vi effekten av belysning på säkerhetsincidenter i tunnelbanestationer samt på resenärers trygghet. Analysen fokuserar på förändringar i ljusförhållanden (intensitet/styrka, riktning, fördelning, färg) analyserad med hjälp av data från (1) virtuell reality-scenarier och (2) experiment i en tunnelbanestation i Stockholm. Undersökningar med ett urval av användare och regressionsmodeller kommer att ligga ti ll grund för den analysmetodiken som används i studien. Det övergripande bidraget från våra rön är att ge riktlinjer för planering av belysning vid säkerhetsinsatser, renoveringar och linkandeförändringar på befintliga stationer i Stockholmsregionen samt för planering av bättre och mer hållbara stationer i framtiden.

Projektledare: Vania A Ceccato

Medverkande forskare: Dr Ute Besenecker, the Lighting Design Division at KTH Architecture

Forskningsprojekt finansieras av Region Stockholm, 2023-2024.