Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vid vilka omständigheter sker cannabisbruk och -langning? Region Stockholm, 2020-2021

Konflikter om cannabisförsäljning har lyfts fram som en möjlig huvudorsak till de senaste årens ökning av dödsskjutningar i Sverige. Vi vet att droger skapar allvarliga konsekvenser inte bara lokalt utan även globalt, kopplat till organiserad brottslighet. Samtidigt saknas mycket kunskap om situationen där bruk och langning av cannabis sker, inte minst i ett uppdaterat, regionalt perspektiv.

På KTH kommer vi att kartlägga och beskriva mönster för var och när cannabishantering sker (platser/ tider/situationer), samt beskriva kopplingen mellan grovt våld och andra samhällskonsekvenser.

Denna studie är en del av ett större projekt som finansieras av Stockholms Regions sjukvårdsområde och genomförs av en interdisciplinär forskningsgrupp (KI, KTH, SU) och leds av KI. Vårt mål är att formulera förslag till åtgärder för att förebygga cannabisbruk och dess skadliga konsekvenser för de områdena som är mest utsatta för droghandel och bruk.

Resultat