Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utveckling av fjärranalysdataanvändning för planering av säkra miljöer

Syftet med projektet är att förstå hur fjärrdataanalys belyser förhållandena mellan stadsmiljöer, nivåer och mönster för specifika brott. Vi undersöker, med kvalitativ och kvantitativ analys, förhållandet mellan egenskaperna hos den byggda miljön extraherad från fjärranalys- och konventionella data.

Bild: Ioannis Ioannidis

Projektledare: Vania A Ceccato

Doktorand: Ioannis Ioannidis

Medverkande forskare: Dr Andrea Nascetti, KTH och Robert Haining, Professor Emeritus, University of Cambridge

Forskningsprojekt finansieras av FORMAS (Diarienummer: 2020-01999)

Hur vi bygger, övervakar och underhåller städer är kritiskt för hur säkra de är för sina medborgare. Nuvarande metoder som används för att få information som är relevant för brottsbekämpning i stadsmiljön är tidskrävande och ofta kostsam. Eftersom fjärranalysdata erbjuder ett relativt billigt och tillförlitligt sätt att fånga uppdaterad information om stadsmiljön, undersöker vi hur fjärranalysdata belyser förhållandena mellan stadsmiljöer och nivåer och mönster för särskilda brott.

Vi undersöker, med kvalitativ och kvantitativ analys, förhållandet mellan egenskaperna hos den byggda miljön från fjärranalys- och konventionella data (faktorer som också påverkar nivåer och brottens geografi). Vi identifierar de områden som är mest utsatta och därmed i behov av intervention genom att använda fjärranalysdata som ett säkerhetsövervakningsverktyg, där intressenter är en del av forskningen genom processer för gemensamt skapande av slutsatser, rekommendationer och resultat.

Studien avslutas med rekommendationer till intressenter och 4-6 internationellt peer-granskade akademiska publikationer. För teorin ger resultaten mer detaljerad insikt om miljöns roll för brottsbekämpning. För praktiken kan de vara till hjälp för planering av nya bostadsområden samt för att hantera säkerhetsproblem i befintliga stadsdelar, vilket är i linje med FN-Habitat Safer cityprogram och de viktigaste ambitionerna i mål 11 i FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling.