Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet, Trafikverket, 2021-2023

Publicerad 2020-11-16

Att känna sig trygg i dessa miljöer är fundamentalt för alla resenärer. Detta forskningsprojekt syftar till att skapa förutsättningar för ökad trygghet vid resor. Vi kommer att utvärdera hur den byggda och sociala miljön på järnvägsstationer och dess omnejd påverkar resenärers säkerhet och trygghet och sedan definiera en plan för att förbättra säkerheten och tryggheten för resenärer vid kollektivtrafikresor.

Trygghet är ett koncept som är komplext och problematiskt. I populärspråk används det ofta synonymt med säkerhet och innefattar risk och skada, såsom olyckor, brott och andra situationer och omständigheter som orsakar skada i en specifik miljö.

I denna studie begränsar vi oss till att utreda risk för brott i stationsmiljöer och på väg till och från dem samt rädsla för brott i dessa miljöer. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökad trygghet vid kollektivtrafikresor för resenärer samt att integrera fungerande strategier i transportplaneringen, främst för särskilt utsatta grupper. Denna studie som finansieras av Trafikverket leds av KTH i samarbete med Södertörns Högskola.

Resultat