Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Har platsförvaltningen betydelse för säkerhet?

place manager

Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av platsförvaltning för säkerheten i bostadsområden. Med stödet av situationella brottspreventions principer och platshanteringsteorin använder vi både kvantitativa och kvalitativa metoder för att först identifiera flerfamiljshus med höga och låga brottskoncentrationer, för att sedan undersöka vilka faktorer som orsakar skillnaderna. Dessutom så undersöker vi också rollen som olika ägandeformer och förvaltningsmetoder har i brottsförebyggande arbete, genom intervjuer av fastighetsägare och enkäter med fastighetsförvaltare. Vi vill hitta konkreta mönster som kan generaliseras till andra kommuner av varierande storlekar i resten av Sverige.

Projektledare: Vania A Ceccato

Forskningsprojekt finansieras av Försäkringar, 2023-2025.