Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AI, stadsmiljö och trygghetsanalys i Stockholm

Stockholm står idag inför ett antal utmaningar, där låga nivåer av upplevd säkerhet är ett framträdande exempel. Vissa grupper av människor känner sig mer utsatta än andra, medan vissa till och med aktivt undviker offentliga platser på grund av sin rädsla. En fråga som uppstår är då: vilka egenskaper hos stadsmiljön upplevs som trygga eller otrygga av befolkningen?

Syftet med denna studie är att fastställa hur trygghetsuppfattningar är kopplade till urbana och sociala landskap i Stockholm. Detta uppnås genom att skapa en AI-framställd trygghetskarta baserad på ett flertal datakällor. Data från online-baserade trygghetsundersökningar kommer kombineras med Street View-bilder med hjälp av AI och jämförs sedan med flera olika säkerhetsindikatorer (t.ex. polisregister, samtal om gatuservice och störningar). Det slutgiltiga målet är att utveckla en prototyp av en långsiktig övervakningsplattform som använder AI som är reproducerbar. Detta kan förse stadsplanerare med en kunskapsbas över hur trygghetsmönster varierar temporalt och bland olika befolkningsgrupper, samt vilka kännetecken hos stadsmiljön som mest uppfattas som (o)trygga.

Projektledare (KTH): Vania Ceccato i samarbete med Jonatan Abraham

Projektledare (MIT): Fábio Duarte

Projektet är en del av Senseable Stockholm Lab, ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec.