Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Blåljus i gröna omgivningar: Utmaningar och möjligheter för räddningstjänster i Sverige

Hur länge får en vänta på räddningstjänsten om huset brinner i ett glest befolkat område i Sverige? Är det meningsfullt att anmäla ett pågående inbrott eller fysiskt övergrepp om den utsatta personen vet att polisen inte kommer fram förrän flera timmar har gått? Hur kan vi beskriva de privata alternativen, vilka är de och hur fungerar de?

Målet här är att identifiera och undersöka utmaningar och möjligheter för räddningstjänster på landsbygden. Detta mål ska uppnås genom att först undersöka arten av räddningstjänsten i Sverige inför förändringar i utbudet och former av räddningstjänster. Sedan, genom att fokusera särskilt på landsbygden och i synnerhet grupper och tjänster, bedömer vi hur den pågående omvandlingen av räddningstjänsten påverkar vardagen för de grupper som bor i de mest glesbefolkade områdena.

Detta forskningsprojekt pågår (2017-2023) och finansieras av FORMAS.

Forskare:
Prof Vania Ceccato , Department of Urban Planning and Built Environment, KTH (Project leader)
Jacob Hassler , PhD candidate, Department of Urban Planning and Built Environment, KTH
Prof Susanne Stenbacka , Department of Human Geography, Uppsala University
Ass. Prof Tobias Andersson Granberg , Depart. of Science and Technology, Linköping University

Andra medverkande i projektet
Robin Petersson, research assistant, KTH (2019), Richard Stassen, research assistant, KTH (2017-2019), Runa Björnsdóttir (2018).

Publikationer

 • Hassler, J., Andersson Granberg, T., Steins, K. & Ceccato, V (2024). Towards more realistic measures of accessibility to emergency departments in Sweden. International Journal of Health Geographics (Accepted for publication).
 • Hassler, J. (2024). Where are the people in emergency service planning? - Assessing the geography and equity of access to emergency services in Sweden (PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology).
  Retrieved from: urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-342001
 • Hassler, J., Andersson Granberg, T. & Ceccato, V. (2023) Socio-spatial Inequities of Fire and Rescue Services in Sweden: An Analysis of Real and Estimated Response Times. Fire Technology.
  DOI: doi.org/10.1007/s10694-023-01496-3
 • Hassler, J & Ceccato, V (2023). Temporal variations in the demand for ambulances in urban and rural areas: Towards equitable ambulance services in Sweden. Geografiska Annaler B. Retrieved from: doi.org/10.1080/04353684.2023.2208591
 • Ceccato, V. (2022) Geographical information and GIS in rural criminology. In: R. A. Weisheit, J. R. Peterson; A. Pytlarz (Eds.), Research Methods for Rural Criminologists.
 • Stenbacka, S. (2022). Rural Policing: Spaces of Coherence and Fragmentation. I: Bowden, M. & Harkness, A. (Eds.) Rural Transformations and Rural Crime. International Critical Perspectives in Rural Criminology. Bristol University Press. S. 143-163.
 • Ceccato, V., Solymosi, R. & Müller, O. (2021). The Use of Twitter by Police Officers in Urban and Rural Contexts in Sweden. International Criminal Justice Review, 31(4), 456-476.
 • Stenbacka, Susanne (2020) Polisfrånvaro och periferialisering. I: Stenbacka, S. & Heldt Cassel, S. Periferi som process. Ymer 2020, Årgång 140. Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. (s. 109-130)

Deltagande i konferenser och media

Läs mer på den engelska sidan.

Innehållsansvarig:Vania Ceccato
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2024-02-21