Till innehåll på sidan

Blåljus i gröna omgivningar: Utmaningar och möjligheter för räddningstjänster i Sverige

Hur länge får en vänta på räddningstjänsten om huset brinner i ett glest befolkat område i Sverige? Är det meningsfullt att anmäla ett pågående inbrott eller fysiskt övergrepp om den utsatta personen vet att polisen inte kommer fram förrän flera timmar har gått? Hur kan vi beskriva de privata alternativen, vilka är de och hur fungerar de?

Målet här är att identifiera och undersöka utmaningar och möjligheter för räddningstjänster på landsbygden. Detta mål ska uppnås genom att först undersöka arten av räddningstjänsten i Sverige inför förändringar i utbudet och former av räddningstjänster. Sedan, genom att fokusera särskilt på landsbygden och i synnerhet grupper och tjänster, bedömer vi hur den pågående omvandlingen av räddningstjänsten påverkar vardagen för de grupper som bor i de mest glesbefolkade områdena.

Detta forskningsprojekt pågår (2017-2021) och finansieras av FORMAS.

Läs mer på den engelska sidan.

Innehållsansvarig:Vania Ceccato
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2020-11-16