Till innehåll på sidan

Projektuppdrag och utmaningar i utbildningen

Här hittar du som företag eller organisation aktuella kurser där ni kan inkomma med uppdrag och utmaningar.

Samarbeta med studenter i projektuppdrag

Projektuppdrag, olika former av utmaningar och case är enkla samarbetsformer och ofta ett bra första steg mot långsiktiga samarbeten med KTH. Uppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid.

Företagen får tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar och studenterna får möjlighet att lösa verkliga utmaningar. Arbetet kan leda vidare till ett examensarbete och i förlängningen en rekrytering.

Ta del av alla kurser

Aktuella kurser

Digitalisering och hållbar utveckling, vt 2024

Industrial Design Engineering

Studentuppdrag på Scania i kursen Industrial Design Engineering

Studentuppdrag på Dynapac i kursen Industrial Design Engineering

Träffa lärare och kursansvariga

Diskutera konkreta samarbetsformer med lärare och kursansvariga på KTH.

Några gånger per år arrangerar vi möten där vi bjuder in dig som företag eller organisation för att träffa lärare och kursansvariga på KTH, och gemensamt diskutera konkreta samarbetsformer som kommer båda till nytta. Det kan handla om gästföreläsningar, projektuppdrag och exjobb. Inför mötet ber vi dig ta med förslag och idéer som kan utvecklas till examensarbeten eller projektuppgifter. Vill ditt företag samverka med KTH och nå studenter? Kontakta Malin Linngård för mer information, maliol@kth.se .

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2023-05-16