Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teoretisk fysik – framtiden för grön teknik

Egor Babaev, professor i kondenserad materiens teori på KTH sitter vid ett bord.
Egor Babaev, professor i kondenserad materiens teori vid Institutionen för Fysik på KTH. Foto: Sofia Nyström
Publicerad 2019-06-26

Egor Babaev, professor i kondenserad materiens teori, vad handlar din forskning inom teoretisk fysik om?
 Inom teoretisk fysik forskar jag inom området kondenserad materiens teori som är den största grenen av fysik. Jag föredrar fältet eftersom det är den mest specifika delen av fysiken samtidigt som den kombinerar alla grundläggande fysiska principer och tillämpningar. Genombrott i grundläggande partikelfysik som Higgs-mekanismen, har kopplingar till Kondenserad materiens teori.

Hur kan din forskning göra nytta för samhället?
 Min forskning handlar just nu om superledningsförmåga och utveckling av kvantdatorer. Jag utvecklar nya typer av material som ska klara av att leda el utan energiförluster och på så vis drastiskt minska ner slöseriet av jordens resurser. Detta är ett steg mot en revolution för grön teknik!

Tror du att folk i allmänhet ibland kan missuppfatta vad teoretisk fysik egentligen handlar om?
 Jag tror att människor oftast är nyfikna på teoretisk fysik men problemet är att de sällan får tillgång till populärvetenskapligt beskriven forskning vilket gör att missförstånd kan uppstå. För i verkligenheten är det så att forskning inom detta område innebär spännande samarbeten med universitet och näringsliv, som i mitt fall med Microsoft, där forskningen på ett konkret sätt bidrar till samhället. Vi forskare behöver generellt sett bli bättre på att förmedla vad vi sysslar med till människor utanför den akademiska miljön.

Vilken är den största utmaningen med ditt arbete?
 Jag tror att det centrala och nödvändiga elementet för en fysiker inom kondenserad materiens teori är kreativitet. Det är nödvändigt att producera kreativa idéer och nya sätt att beräkna effekter vilket ibland kan vara en utmaning.

När i livet började du intressera dig för fysik?
 Jag fick tidigt som barn intresse för experimentell kemi, tack vare små "gör det själv”- experiment hemma. Senare i tonåren såg jag av en slump en nobelpristagares föreläsning på tv som verkligen fängslade mig. Det var då jag fastnade för teoretisk fysik.

Du har blivit invald som en fellow inom APS i USA (the American Physics Society*) med motiveringen ”För banbrytande bidrag till teorin om multicomponent superledare och superfluider”. Hur känns det?
 Det är verkligen en ära, jag ser fram emot att fortsätta försöka bidra med vad jag kan.

Teoretisk fysik

Inom teoretisk fysik formulerar forskare bland annat modeller av verkligheten som används för att förklara, organisera och förutsäga fysikaliska fenomen.
Kondenserade materiens fysik är den del av fysikvetenskapen som behandlar kondenserad materia; ämnen i fast och till viss del även flytande aggregationstillstånd. Dessa är de "kondenserade" aggregationstillstånden. Fasta tillståndets fysik är en undergrupp till den kondenserade materiens. Genombrott i grundläggande partikelfysik som Higgs-mekanismen, har kopplingar till Kondenserad materiens teori.

*APS, The American Physical Society är en ideell medlemskapsorganisation som arbetar för att sprida kunskap om fysik genom forskningsjournaler, vetenskapliga internationella sammankomster och utbildningar.

Text: Sofia Nyström