Enklare fjärråtkomst

Enklare fjärråtkomst från UNIX-dator (tex Debian eller Ubuntu)

  1. Installera programpaketet heimdal-clients:
    • Debian: sudo apt-get install heimdal-clients
    • Ubuntu: samma som ovan, eller använd applikationen "Software Center"
    Default-domänen är KTH.SE
  2. Klicka på länken Fjärråtkomst under Övrigt.
  3. Skapa en fil ~/.ssh/config enligt instruktionerna under fliken SSH-inställningar.

Nu kan du skaffa dig en inloggningsnyckel med:

kinit <användarnamn>

Exempel: kinit mdj (eller kinit mdj@KTH.SE om du inte får rätt default-domän)

Nyckeln gäller i några timmar.

Därefter kan du logga in med:

ssh <användarnamn>@u-shell.csc.kth.se

Feedback News