Examination

Kursmoment och deras examination

  • Laborationer i Python (1hp)
  • Datorprov (1hp)
  • P-uppgift (3hp)
  • Laborationer i C (1hp)

Moment examineras löpande under kursen med P/F förutom P-uppgiften.

P-uppgiften avgör hela kursens betyg enligt följande:

  • E = Godkänd P-redovisning, (max tre påpekande på redovisningsprotokollet)
  • D = Godkänd P-redovisning (inga påpekande på redovisningsprotokollet)
  • C = Kraven för D + en extrauppgift med betyget C
  • B = Kraven för C + en extrauppgift med betyget B
  • A = Kraven för B + en extrauppgift med betyget A

Obs! Om man inte har fått något betyg innan kursens avslut kan man man endast få betygen E eller D.

Feedback News