Labb 1

Inledning

Börja med att göra dessa uppgifter (som delats ut i pappersform på föreläsning 1).

Pythonuppgifter

Gör följande uppgifter. Kraven måste uppfyllas för att man ska få godkänt.

Uppgift 1: Funktioner, inmatning och utskrift

Gör följande:
1. Öppna emacs.
2. Skriv följande kod in i emacs.

Labb 1 Upg 1

3. Spara filen som fint_namn.py i katalogen prge15/lab1.
4. Öppna ett terminalfönster och se till att aktuell katalog är prge15/lab1.
5. Kör programmet med kommandot python3 fint_namn.py

Din uppgift är att förklara vad varje rad i koden gör, skriv ner dina förklaringar för varje rad och visa för handledaren vid redovisningen.


Uppgift 2: Funktioner, inmatning och utskrift

Bränsleförbrukning

En bils bränsleförbrukning (BF) i liter per 100 km (vanlig enhet i Europa) kan beräknas med följande formel:
100 × liter förbrukat bränsle
BF =
bilens körsträcka i km

Skriv ett program som frågar användaren om antalet kilometer bilen kört och antal liter bränsle den använt. Programmet ska beräkna bilens bränsleförbrukning per 100 kilometer och visa resultatet med 3 decimalers noggrannhet.
Programmet ska innehålla en funktion som har parametrar för körsträcka och förbrukat bränsle och beräknar och returnerar bränsleförbrukningen. Absolut inga inläsningar (t.ex input()) eller utskrifter (t.ex print()) ska finnas i funktionens definition.

Scenario (användarens inmatning i fet, kursiv stil):
Ange körsträcka i km: 189.7
Ange förbrukat bränsle i liter: 14.5
Bränsleförbrukningen för bilen är: 7.643

Feedback News